Cung Cấp Camera wifi chính hãng chiết khấu cao dịch vụ lắp đăt camera wifi uy tín hàng đầu

☏ : 0938 11 23 99

Báo Giá Camera Hikvision

Bảng báo giá camera hikvision mới nhất camera cong nghệ AI giá rẻ tích hợp báo động chống trộm giá camera hikvision mới chiết khấu cao sản phâm tích hợp nhiều công nghệ cao cấp như báo động chống trộm hình ảnh sắt nét giá phù hợp với nhiều công trình cao cấp


Ngày Đăng 21/02/2023 đọc tin: 1066

DANH MỤC BẢNG BÁO GIÁ CAMERA HIKVISION

 

1. Camera Hikvision HD TVI

 Dách sách mã sản phẩm camera hikvision trong bản báo gia: DS-2CE56B2-IPF ,DS-2CE56D0T-IRP ,DS-2CE56D0T-IR ,DS-2CE16D0T-IRP ,DS-2CE16D0T-IR ,DS-2CE17D0T-IT5 ,DS-2CE16D0T-LFS ,DS-2CE76D0T-LMFS ,DS-2CE17D0T-LFS ,DS-2CE17D0T-IT3FS ,DS-2CE76D0T-ITMFS ,DS-2CE76D0T-ITPFS ,DS-2CE16D0T-ITFS ,DS-2CE12D0T-PIRL ,DS-2CE38D8T-PIR ,DS-2CE71D8T-PIRL ,DS-2CE12D8T-PIRL ,DS-2CE71H0T-PIRL ,DS-2CE12H0T-PIRL ,DS-2CE10KF0T-FS ,DS-2CE12KF0T-FS ,DS-2CE70KF0T-MFS ,DS-2CE72KF0T-FS ,DS-2CE10DF0T-FS ,DS-2CE12DF0T-FS ,DS-2CE70DF3T-PTS ,DS-2CE10DF0T-PFS ,DS-2CE70DF0T-PFS ,DS-2CE10DF0T-F ,DS-2CE10DF0T-PF ,DS-2CE12DF0T-F ,DS-2CE70DF0T-PF ,DS-2CE70DF0T-MF ,DS-2CE72DF0T-F ,DS-2CE72DFT-F ,DS-2CE12DF3T-F ,DS-2CE12DF3T-FS ,DS-2CE72DF3T-F ,DS-2CE72DF3T-FS ,DS-2CE10DF3T-F ,DS-2CE10DF3T-FS ,DS-2CE70DF3T-PF ,DS-2CE70DF3T-PFS ,DS-2CE70DF3T-MF ,DS-2CE17H0T-IT3FS ,DS-2CE16H0T-ITFS ,DS-2CE16H0T-ITPFS ,DS-2CE76H0T-ITMFS ,DS-2CE76H0T-ITPFS ,DS-2CE78H0T-IT3FS ,DS-2CE56H0T-IRMMF ,DS-2CE17H0T-IT3F ,DS-2CE17H0T-IT5F ,DS-2CC52H1T-FITS ,DS-2CE16H8T-ITF ,DS-2CE76H8T-ITMF ,DS-2CE16H8T-IT5 ,DS-2CE78H8T-IT3F ,DS-2CE16U1T-ITF ,DS-2CE76U1T-ITMF ,DS-2CE16U1T-IT5F ,DS-2CE78U1T-IT3F ,DS-2AE4215TI-D ,DS-2AE4225TI-D ,DS-2AE4215T-D3 ,DS-2AE5225TI-A ,DS-2AE7232TI-A ,DS-1272ZJ-120 ,DS-1602ZJ ,DS-1663ZJ ,DS-1006KI

 

2. Đầu ghi tubo hikvison HDanalog

Danh sách mã sản phẩm đầu ghi camera hikvison: DS-E04HGHI-B ,DS-E08HGHI-B ,DS-E04HQHI-B ,IDS-7204HQHI-M1/S ,IDS-7208HQHI-M1/S ,IDS-7216HQHI-M1/S ,IDS-7208HQHI-M2/S ,IDS-7216HQHI-M2/S ,IDS-7232HQHI-M2/S ,IDS-7204HQHI-M1/FA ,IDS-7208HQHI-M1/FA ,IDS-7216HQHI-M1/FA ,IDS-7208HQHI-M2/FA ,IDS-7216HQHI-M2/FA ,IDS-7204HUHI-M1/S ,IDS-7208HUHI-M1/S ,IDS-7208HUHI-M2/S ,IDS-7216HUHI-M2/S ,IDS-7204HUHI-M1/FA ,IDS-7208HUHI-M1/FA ,IDS-7208HUHI-M2/FA ,IDS-7204HQHI-K1/2S ,IDS-7208HQHI-K2/4S ,DS-7104HGHI-F1 ,DS-7204HGHI-K1 ,DS-7208HGHI-K1 ,DS-7216HGHI-K1 ,IDS-7204HQHI-M1/E ,IDS-7208HQHI-M1/E ,IDS-7216HQHI-M1/E ,DS-7108HQHI-K1 ,IDS-7332HQHI-M4/S ,IDS-7204HUHI-M1/E ,IDS-7208HUHI-M1/E ,DS-7204HUHI-K1/E

 

3 Camera ip HikVISION

Danh sách mã sản phẩm camera ip thông dụng hikvisin: DS-2CD1P23G0-I ,DS-2CD1027G2-L ,DS-2CD1027G2-LUF ,DS-2CD1327G2-LUF ,DS-2CD1047G2-LUF ,DS-2CD1147G2-LUF ,DS-2CD1T47G2-LUF ,DS-2CD1147G0-UF ,DS-2CD1347G0-LUF ,DS-2CD1T47G0-LUF ,DS-2CD1047G0-L ,DS-2CD1047G0-LUF ,DS-2CD1347G0-L ,DS-2CD1T27G0-LUF ,DS-2CD1027G0-LUF ,DS-2CD1327G0-LUF ,DS-2CD1027G0-LU ,DS-2CD1027G0-L ,DS-2CD1327G0-LU ,DS-2CD1327G0-L ,NK42W0H ,NK44W0H ,NK42W0 ,DS-2CV2Q21FD-IW ,DS-2CV2U21FD-IW ,DS-2CD1023G0E-ID ,DS-2CD1123G0E-ID ,DS-2CD1323G0E-ID ,DS-2CD1023G0E-I(L) ,DS-2CD1123G0E-I(L) ,DS-2CD1323G0E-I(L) ,DS-2CD1123G0E-I ,DS-2CD1023G0-IUF ,DS-2CD1043G0-IUF ,DS-2CD1123G0-IUF ,DS-2CD1143G0-IUF ,DS-2CD1323G0-IUF ,DS-2CD1343G0-IUF

 

Camera Ip Chuyên dụng hikvision: DS-2CD2D25G1-D/NF ,DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 ,DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 ,DS-2CD2027G2-LU ,DS-2CD2047G2-LU ,DS-2CD2327G2-LU ,DS-2CD2347G2-LU ,DS-2CD2T47G2-L ,DS-2CD2T27G2-L ,DS-2CD2047G2-LU/SL ,DS-2CD2347G2-LSU/SL ,DS-2CD2T47G2-LSU/SL ,DS-2CD2T27G1-L ,DS-2CD2327G1-L ,DS-2CD2347G1-L ,DS-2CD2347G1-LU ,DS-2CD2345G0P-I ,DS-2CD2T45G0P-I ,DS-2CD2421G0-IW ,DS-2CV2021G2-IDW ,DS-2CV2121G2-IDW ,DS-2CD2523G2-IS ,DS-2CD2543G2-IWS ,DS-2CD2E23G2-U ,DS-2CD2E43G2-U ,DS-2CD2T21G1-I ,DS-2CD2T41G1-I ,DS-2CD2021G1-I ,DS-2CD2121G0-I ,DS-2CD2121G0-IS ,DS-2CD2321G0-I/NF ,DS-2CD2T23G2-2I ,DS-2CD2T23G2-4I ,DS-2CD2T43G2-2I ,DS-2CD2T43G2-4I ,DS-2CD2T63G2-4I ,DS-2CD2T83G2-4I ,DS-2CD2023G2-IU ,DS-2CD2043G2-IU ,DS-2CD2123G2-IU ,DS-2CD2143G2-IU ,DS-2CD2163G2-IU ,DS-2CD2343G2-IU ,DS-2CD2623G2-IZS ,DS-2CD2643G2-IZS ,DS-2CD2723G2-IZS ,DS-2CD2623G1-IZS ,DS-2CD2723G1-IZS ,DS-2CD2T25FWD-I8 ,DS-2CD2955FWD-I ,DS-2CD2F42FWD-IWS ,DS-2CD2720F-I ,DS-2CD2720F-IS ,DS-2CD2721G0-I ,DS-2CD2721G0-IZ ,DS-2CD2721G0-IZS ,DS-2CD2621G0-IZ ,DS-2CD2621G0-IZS ,DS-2CD2621G0-IZ ,DS-2CD2621G0-IZS ,DS-2CD2526G2-IS ,DS-2CD2546G2-IS ,DS-2CD2026G2-IU/SL ,DS-2CD2046G2-IU/SL ,DS-2CD2326G2-ISU/SL ,DS-2CD2346G2-ISU/SL ,DS-2CD2386G2-ISU/SL ,DS-2CD2626G2-IZSU/SL ,DS-2CD2646G2-IZSU/SL ,DS-2CD2686G2-IZSU/SL ,DS-2CD2T26G2-2I ,DS-2CD2T26G2-4I ,DS-2CD2T26G2-ISU/SL ,DS-2CD2T46G2-2I ,DS-2CD2T46G2-4I ,DS-2CD2T46G2-ISU/SL ,DS-2CD2T86G2-4I ,DS-2CD2T86G2-ISU/SL ,DS-2CD7A26G0/P-IZS ,DS-2CD7A26G0/P-IZS ,DS-2DE3A400BW-DE ,DS-2DE3A400BW-DE/W ,DS-2DE7A225IW-AEB ,DS-2DE7A425IW-AEB ,DS-2DE7A232IW-AEB ,DS-2DE2A404IW-DE3/W ,DS-2DE2C400IW-DE/W ,DS-2DE3A404IW-DE/W ,DS-2DE3A404IW-DE ,DS-2DE2A404IW-DE3 ,DS-2DE2A204IW-DE3 ,DS-2DE4215IW-DE ,DS-2DE4225IW-DE ,DS-2DE4A225IW-DE ,DS-2DE5232IW-AE ,DS-2DE5425IW-AE ,DS-2DE4425IW-DE ,DS-2DE4415IW-DE ,DS-2DE4A425IW-DE ,DS-2DF8225IX-AEL ,DS-2DF8250I5X-AELW ,DS-2CD7026G0/EP-IH ,DS-2CD7026G0/EP-IH ,DS-1005KI ,DS-1200KI ,DS-1100KI

 

 

4. Đầu ghi chuyên dụng cho camera IP Hikvision

Danh sách mã đầu ghi ip hikvision: DS-7108NI-Q1/8P ,DS-7104NI-Q1/M ,DS-7104NI-Q1/4P/M ,DS-7108NI-Q1/M ,DS-7108NI-Q1/8P/M ,DS-7604NI-K1 ,DS-7604NI-K1/4P ,DS-7608NI-K1 ,DS-7608NI-K1/8P ,DS-7616NI-K1 ,DS-7608NI-K2 ,DS-7608NI-K2/8P ,DS-7616NI-K2 ,DS-7616NI-K2/16P ,DS-7632NI-K2 ,DS-7632NI-K2/16P ,DS-7608NXI-K2 ,DS-7616NXI-K2 ,DS-8616NI-K8 ,DS-8632NI-K8 ,DS-7716NI-K4 ,DS-7732NI-K4 ,DS-7732NI-K4/16P ,DS-7716NI-I4(B) ,DS-7732NI-I4(B) ,DS-96128NI-I16 ,DS-96256NI-I16

 

 

lắp đặt camera giám sát giá rẻ chọn công ty lắp camera giám sát chất lượng ,sau đây là những website lắp camera quan sát uy tín .

Hướng dẫn từng bước cài đặt camera imou xem trên điện thoại dễ dàng từng bước lắp camera imou đến cài đặt xem trên điện thoại từ xa hướng dẫn xem lại camera imou trên điện thoại Phần mềm xem camera imou trên điện thoại android là imou lite và một số phần mềm khác, sau đây là hướng dẫn phần mềm imou lite
Hướng dẫn cài đặt camera wifi Ezviz xem trên điện thoại từng bước giám sát từ xa ổn định dịch vụ chất lượng tốt
Hướng dẫn cài camera hikvision xem trên điện thoại từng bước dễ dàng, Hướng dẫn này sử dụng khi bạn dùng camera wifi hikvision hoặc lắp camera trọn bộ có đầu ghi hình hikvisin
Hướng dẫn download cài đặt camera dahua xem trên điện thoại với hệ thống camera dahua sử dụng đầu ghi hình và camera ip dahua camera wifi dahua cũng có thể dùng xem hướng dẫn các thao tác sau để xem camera trên điện thoại
Camera Wifi IPC S21FTP 4G 360
Giá Khuyến Mãi: 2,200,000 VNĐ
Giá: 2,900,000 VNĐ Camera Wifi IPC S21FTP 4G là dòng camera wifi ngoài trời tích hợp nhiều chức năng cho công trình dân dụng hình ảnh FULL HD 1080P ban đêm có màu đặt biệt chỉ với sim điện thoại bạn có thể gám sát bất kỳ ở đâu khi có sóng mobile
Camera Wifi CS H8C R100 1J4WKFL
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,400,000 VNĐ CS H8C R100 1J4WKFL là dòng camera wifi xoay 360 thương hiệu ezviz hình ảnh sắt nét ultra 2k giám sát ban đêm có màu với khoảng cách 20m thiết kế tinh tế nhỏ gọn rất đẹp mắt phù hợp lắp đặt ở sân vườn trước cổng nhà biệt thự yêu cầu độ nét cao
Lắp Camera IPC-GK2DP-5C0WE Siêu Nét
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,300,000 VNĐ IPC-GK2DP-5C0WE hình ảnh sắt nét 5MP công nghê IP cho hình ảnh trung thực sáng đẹp mọi khoảnh khắc tích hôp chuẩn nén hình ảnh H265+ lưu hình ảnh lâu hơn chất lượng 3k giám sát trên điện thoại dễ dàng
Camera Wifi IPC-GK2DP-3C0WE Imou
Giá Khuyến Mãi: 1,400,000 VNĐ
Giá: 1,900,000 VNĐ Camera wifi IPC-GK2DP-3C0WE là dòng camera thông minh chất lượng hình ảnh sắt nét kết hợp nhiều chức năng, báo động chống trộm xoay 360. tích hợp khả năng giám sát tracking theo chuyển động

✅ Hướng Dẫn Cài Camera Hikvision Xem Trên Điện Thoại

Hướng dẫn cài camera hikvision xem trên điện thoại từng bước dễ dàng, Hướng dẫn này sử dụng khi bạn dùng camera wifi hikvision hoặc lắp camera trọn bộ có đầu ghi hình hikvisin View: 599.

✅ Báo Giá Camera Wifi Imou

Báo giá camera wifi imou chính hãng mới nhất 2023 nhiều mẫu camera giá rẻ tích hợp công nghệ Ai báo động chống trộm thông minh phát hiện người gí chỉ hơn 1 triệu gốc nhìn 115 độ đang giảm giá chỉ hết tháng View: 888.

✅ Báo Giá Camera Hikvision

Bảng báo giá camera hikvision mới nhất camera cong nghệ AI giá rẻ tích hợp báo động chống trộm giá camera hikvision mới chiết khấu cao sản phâm tích hợp nhiều công nghệ cao cấp như báo động chống trộm hình ảnh sắt nét giá phù hợp với nhiều công trình cao cấp View: 1067.

✅ Báo Giá Camera Dahua Mới Nhất

Báo giá camera dahua các loại mới nhất giá rẻ chiết khấu cao, báo giá camera hd analog hd cvi camera iP thương hiệu dahua đầu ghi dahua dùng cho các loại camera View: 561.
Lắp đặt camera tân phú Chuôn cửa thông minh DHI-VTO2311R-WP Dahua

Chuôn cửa thông minh DHI-VTO2311R-WP Dahua

Liên Hệ

DHI-VTO2311R-WP là một sản phẩm công nghệ chuyên dụng có khả năng nén video trong thời gian thực với các chuẩn H.265+/H.265/H.264+/H.264. Sản phẩm này có thể cấp nguồn qua kết nối RJ45 và hỗ trợ kết nối Wifi thông qua công nghệ IP. Màn hình chuông cửa của DHI-VTO2311R-WP được trang bị các chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264, đem lại chất lượng video tốt và tiết kiệm dung lượng lưu trữ.
.

Lắp đặt camera tân phú Dahua DHI-LPH65-MT440-C

Dahua DHI-LPH65-MT440-C

Liên Hệ

Thiết bị công nghệ chuyên dụng DHI-LPH65-MT440-C là một đầu ra HDMI. Với công nghệ trang bị tiên tiến, thiết bị này mang đến chất lượng tín hiệu HDMI chất lượng cao. Với khả năng kết nối hỗ trợ trên nhiều thiết bị điện tử, DHI-LPH65-MT440-C là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc truyền tải hình ảnh sắc nét và âm thanh chất lượng.
.

Lắp đặt camera tân phú Dahua DHI-VTH2421FW-P Chuôn cửa thông minh

Dahua DHI-VTH2421FW-P Chuôn cửa thông minh

5,560,000 VNĐ

Thiết bị chuông cửa DHI-VTH2421FW-P có Công Nghệ Kết Nối tiên tiến, cho phép người dùng kết nối dễ dàng qua mạng web hoặc qua cổng RJ45. Với web đa chức năng, người dùng có thể điều khiển và xem hình ảnh từ xa. RJ45 cũng là một trang bị quan trọng, giúp tăng tính ổn định và tốc độ kết nối. Thiết bị chuông cửa DHI-VTH2421FW-P mang tới trải nghiệm tiện ích và linh hoạt cho người dùng, đáp ứng nhu cầu kết nối hiện đại.
.

Lắp đặt camera tân phú Dahua DHI-VTH2621GW-WP

Dahua DHI-VTH2621GW-WP

Liên Hệ

Thiết bị Điện thông minh DHI-VTH2621GW-WP là một sản phẩm công nghệ chuyên dụng nhận khuôn mặt, được trang bị công nghệ IP Wifi hiện đại. Với khả năng nhận diện khuôn mặt chính xác và nhanh chóng, thiết bị này mang đến sự tiện lợi và an ninh cao cho người dùng. Điện thoại thông minh có thể kết nối với thiết bị để điều khiển và xem hình ảnh từ xa. Với tính năng độc đáo này, DHI-VTH2621GW-WP thực sự là một giải pháp hàng đầu cho hệ thống an ninh và quản lý trong mọi môi trường.
.