Cung Cấp Camera wifi chính hãng chiết khấu cao dịch vụ lắp đăt camera wifi uy tín hàng đầu

☏ : 0938 11 23 99

Báo Giá Camera Hikvision

Bảng báo giá camera hikvision mới nhất camera cong nghệ AI giá rẻ tích hợp báo động chống trộm giá camera hikvision mới chiết khấu cao sản phâm tích hợp nhiều công nghệ cao cấp như báo động chống trộm hình ảnh sắt nét giá phù hợp với nhiều công trình cao cấp


Ngày Đăng 21/02/2023 đọc tin: 1695

DANH MỤC BẢNG BÁO GIÁ CAMERA HIKVISION

 

1. Camera Hikvision HD TVI

 Dách sách mã sản phẩm camera hikvision trong bản báo gia: DS-2CE56B2-IPF ,DS-2CE56D0T-IRP ,DS-2CE56D0T-IR ,DS-2CE16D0T-IRP ,DS-2CE16D0T-IR ,DS-2CE17D0T-IT5 ,DS-2CE16D0T-LFS ,DS-2CE76D0T-LMFS ,DS-2CE17D0T-LFS ,DS-2CE17D0T-IT3FS ,DS-2CE76D0T-ITMFS ,DS-2CE76D0T-ITPFS ,DS-2CE16D0T-ITFS ,DS-2CE12D0T-PIRL ,DS-2CE38D8T-PIR ,DS-2CE71D8T-PIRL ,DS-2CE12D8T-PIRL ,DS-2CE71H0T-PIRL ,DS-2CE12H0T-PIRL ,DS-2CE10KF0T-FS ,DS-2CE12KF0T-FS ,DS-2CE70KF0T-MFS ,DS-2CE72KF0T-FS ,DS-2CE10DF0T-FS ,DS-2CE12DF0T-FS ,DS-2CE70DF3T-PTS ,DS-2CE10DF0T-PFS ,DS-2CE70DF0T-PFS ,DS-2CE10DF0T-F ,DS-2CE10DF0T-PF ,DS-2CE12DF0T-F ,DS-2CE70DF0T-PF ,DS-2CE70DF0T-MF ,DS-2CE72DF0T-F ,DS-2CE72DFT-F ,DS-2CE12DF3T-F ,DS-2CE12DF3T-FS ,DS-2CE72DF3T-F ,DS-2CE72DF3T-FS ,DS-2CE10DF3T-F ,DS-2CE10DF3T-FS ,DS-2CE70DF3T-PF ,DS-2CE70DF3T-PFS ,DS-2CE70DF3T-MF ,DS-2CE17H0T-IT3FS ,DS-2CE16H0T-ITFS ,DS-2CE16H0T-ITPFS ,DS-2CE76H0T-ITMFS ,DS-2CE76H0T-ITPFS ,DS-2CE78H0T-IT3FS ,DS-2CE56H0T-IRMMF ,DS-2CE17H0T-IT3F ,DS-2CE17H0T-IT5F ,DS-2CC52H1T-FITS ,DS-2CE16H8T-ITF ,DS-2CE76H8T-ITMF ,DS-2CE16H8T-IT5 ,DS-2CE78H8T-IT3F ,DS-2CE16U1T-ITF ,DS-2CE76U1T-ITMF ,DS-2CE16U1T-IT5F ,DS-2CE78U1T-IT3F ,DS-2AE4215TI-D ,DS-2AE4225TI-D ,DS-2AE4215T-D3 ,DS-2AE5225TI-A ,DS-2AE7232TI-A ,DS-1272ZJ-120 ,DS-1602ZJ ,DS-1663ZJ ,DS-1006KI

 

2. Đầu ghi tubo hikvison HDanalog

Danh sách mã sản phẩm đầu ghi camera hikvison: DS-E04HGHI-B ,DS-E08HGHI-B ,DS-E04HQHI-B ,IDS-7204HQHI-M1/S ,IDS-7208HQHI-M1/S ,IDS-7216HQHI-M1/S ,IDS-7208HQHI-M2/S ,IDS-7216HQHI-M2/S ,IDS-7232HQHI-M2/S ,IDS-7204HQHI-M1/FA ,IDS-7208HQHI-M1/FA ,IDS-7216HQHI-M1/FA ,IDS-7208HQHI-M2/FA ,IDS-7216HQHI-M2/FA ,IDS-7204HUHI-M1/S ,IDS-7208HUHI-M1/S ,IDS-7208HUHI-M2/S ,IDS-7216HUHI-M2/S ,IDS-7204HUHI-M1/FA ,IDS-7208HUHI-M1/FA ,IDS-7208HUHI-M2/FA ,IDS-7204HQHI-K1/2S ,IDS-7208HQHI-K2/4S ,DS-7104HGHI-F1 ,DS-7204HGHI-K1 ,DS-7208HGHI-K1 ,DS-7216HGHI-K1 ,IDS-7204HQHI-M1/E ,IDS-7208HQHI-M1/E ,IDS-7216HQHI-M1/E ,DS-7108HQHI-K1 ,IDS-7332HQHI-M4/S ,IDS-7204HUHI-M1/E ,IDS-7208HUHI-M1/E ,DS-7204HUHI-K1/E

 

3 Camera ip HikVISION

Danh sách mã sản phẩm camera ip thông dụng hikvisin: DS-2CD1P23G0-I ,DS-2CD1027G2-L ,DS-2CD1027G2-LUF ,DS-2CD1327G2-LUF ,DS-2CD1047G2-LUF ,DS-2CD1147G2-LUF ,DS-2CD1T47G2-LUF ,DS-2CD1147G0-UF ,DS-2CD1347G0-LUF ,DS-2CD1T47G0-LUF ,DS-2CD1047G0-L ,DS-2CD1047G0-LUF ,DS-2CD1347G0-L ,DS-2CD1T27G0-LUF ,DS-2CD1027G0-LUF ,DS-2CD1327G0-LUF ,DS-2CD1027G0-LU ,DS-2CD1027G0-L ,DS-2CD1327G0-LU ,DS-2CD1327G0-L ,NK42W0H ,NK44W0H ,NK42W0 ,DS-2CV2Q21FD-IW ,DS-2CV2U21FD-IW ,DS-2CD1023G0E-ID ,DS-2CD1123G0E-ID ,DS-2CD1323G0E-ID ,DS-2CD1023G0E-I(L) ,DS-2CD1123G0E-I(L) ,DS-2CD1323G0E-I(L) ,DS-2CD1123G0E-I ,DS-2CD1023G0-IUF ,DS-2CD1043G0-IUF ,DS-2CD1123G0-IUF ,DS-2CD1143G0-IUF ,DS-2CD1323G0-IUF ,DS-2CD1343G0-IUF

 

Camera Ip Chuyên dụng hikvision: DS-2CD2D25G1-D/NF ,DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 ,DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 ,DS-2CD2027G2-LU ,DS-2CD2047G2-LU ,DS-2CD2327G2-LU ,DS-2CD2347G2-LU ,DS-2CD2T47G2-L ,DS-2CD2T27G2-L ,DS-2CD2047G2-LU/SL ,DS-2CD2347G2-LSU/SL ,DS-2CD2T47G2-LSU/SL ,DS-2CD2T27G1-L ,DS-2CD2327G1-L ,DS-2CD2347G1-L ,DS-2CD2347G1-LU ,DS-2CD2345G0P-I ,DS-2CD2T45G0P-I ,DS-2CD2421G0-IW ,DS-2CV2021G2-IDW ,DS-2CV2121G2-IDW ,DS-2CD2523G2-IS ,DS-2CD2543G2-IWS ,DS-2CD2E23G2-U ,DS-2CD2E43G2-U ,DS-2CD2T21G1-I ,DS-2CD2T41G1-I ,DS-2CD2021G1-I ,DS-2CD2121G0-I ,DS-2CD2121G0-IS ,DS-2CD2321G0-I/NF ,DS-2CD2T23G2-2I ,DS-2CD2T23G2-4I ,DS-2CD2T43G2-2I ,DS-2CD2T43G2-4I ,DS-2CD2T63G2-4I ,DS-2CD2T83G2-4I ,DS-2CD2023G2-IU ,DS-2CD2043G2-IU ,DS-2CD2123G2-IU ,DS-2CD2143G2-IU ,DS-2CD2163G2-IU ,DS-2CD2343G2-IU ,DS-2CD2623G2-IZS ,DS-2CD2643G2-IZS ,DS-2CD2723G2-IZS ,DS-2CD2623G1-IZS ,DS-2CD2723G1-IZS ,DS-2CD2T25FWD-I8 ,DS-2CD2955FWD-I ,DS-2CD2F42FWD-IWS ,DS-2CD2720F-I ,DS-2CD2720F-IS ,DS-2CD2721G0-I ,DS-2CD2721G0-IZ ,DS-2CD2721G0-IZS ,DS-2CD2621G0-IZ ,DS-2CD2621G0-IZS ,DS-2CD2621G0-IZ ,DS-2CD2621G0-IZS ,DS-2CD2526G2-IS ,DS-2CD2546G2-IS ,DS-2CD2026G2-IU/SL ,DS-2CD2046G2-IU/SL ,DS-2CD2326G2-ISU/SL ,DS-2CD2346G2-ISU/SL ,DS-2CD2386G2-ISU/SL ,DS-2CD2626G2-IZSU/SL ,DS-2CD2646G2-IZSU/SL ,DS-2CD2686G2-IZSU/SL ,DS-2CD2T26G2-2I ,DS-2CD2T26G2-4I ,DS-2CD2T26G2-ISU/SL ,DS-2CD2T46G2-2I ,DS-2CD2T46G2-4I ,DS-2CD2T46G2-ISU/SL ,DS-2CD2T86G2-4I ,DS-2CD2T86G2-ISU/SL ,DS-2CD7A26G0/P-IZS ,DS-2CD7A26G0/P-IZS ,DS-2DE3A400BW-DE ,DS-2DE3A400BW-DE/W ,DS-2DE7A225IW-AEB ,DS-2DE7A425IW-AEB ,DS-2DE7A232IW-AEB ,DS-2DE2A404IW-DE3/W ,DS-2DE2C400IW-DE/W ,DS-2DE3A404IW-DE/W ,DS-2DE3A404IW-DE ,DS-2DE2A404IW-DE3 ,DS-2DE2A204IW-DE3 ,DS-2DE4215IW-DE ,DS-2DE4225IW-DE ,DS-2DE4A225IW-DE ,DS-2DE5232IW-AE ,DS-2DE5425IW-AE ,DS-2DE4425IW-DE ,DS-2DE4415IW-DE ,DS-2DE4A425IW-DE ,DS-2DF8225IX-AEL ,DS-2DF8250I5X-AELW ,DS-2CD7026G0/EP-IH ,DS-2CD7026G0/EP-IH ,DS-1005KI ,DS-1200KI ,DS-1100KI

 

 

4. Đầu ghi chuyên dụng cho camera IP Hikvision

Danh sách mã đầu ghi ip hikvision: DS-7108NI-Q1/8P ,DS-7104NI-Q1/M ,DS-7104NI-Q1/4P/M ,DS-7108NI-Q1/M ,DS-7108NI-Q1/8P/M ,DS-7604NI-K1 ,DS-7604NI-K1/4P ,DS-7608NI-K1 ,DS-7608NI-K1/8P ,DS-7616NI-K1 ,DS-7608NI-K2 ,DS-7608NI-K2/8P ,DS-7616NI-K2 ,DS-7616NI-K2/16P ,DS-7632NI-K2 ,DS-7632NI-K2/16P ,DS-7608NXI-K2 ,DS-7616NXI-K2 ,DS-8616NI-K8 ,DS-8632NI-K8 ,DS-7716NI-K4 ,DS-7732NI-K4 ,DS-7732NI-K4/16P ,DS-7716NI-I4(B) ,DS-7732NI-I4(B) ,DS-96128NI-I16 ,DS-96256NI-I16

 

 

lắp đặt camera giám sát giá rẻ chọn công ty lắp camera giám sát chất lượng ,sau đây là những website lắp camera quan sát uy tín .

Camera Wifi IPC S21FTP 4G 360
Giá Khuyến Mãi: 2,200,000 VNĐ
Giá: 2,900,000 VNĐ Camera Wifi IPC S21FTP 4G là dòng camera wifi ngoài trời tích hợp nhiều chức năng cho công trình dân dụng hình ảnh FULL HD 1080P ban đêm có màu đặt biệt chỉ với sim điện thoại bạn có thể gám sát bất kỳ ở đâu khi có sóng mobile
Camera Wifi CS H8C R100 1J4WKFL
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,400,000 VNĐ CS H8C R100 1J4WKFL là dòng camera wifi xoay 360 thương hiệu ezviz hình ảnh sắt nét ultra 2k giám sát ban đêm có màu với khoảng cách 20m thiết kế tinh tế nhỏ gọn rất đẹp mắt phù hợp lắp đặt ở sân vườn trước cổng nhà biệt thự yêu cầu độ nét cao
Lắp Camera IPC-GK2DP-5C0WE Siêu Nét
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,300,000 VNĐ IPC-GK2DP-5C0WE hình ảnh sắt nét 5MP công nghê IP cho hình ảnh trung thực sáng đẹp mọi khoảnh khắc tích hôp chuẩn nén hình ảnh H265+ lưu hình ảnh lâu hơn chất lượng 3k giám sát trên điện thoại dễ dàng
Camera Wifi IPC-GK2DP-3C0WE Imou
Giá Khuyến Mãi: 1,400,000 VNĐ
Giá: 1,900,000 VNĐ Camera wifi IPC-GK2DP-3C0WE là dòng camera thông minh chất lượng hình ảnh sắt nét kết hợp nhiều chức năng, báo động chống trộm xoay 360. tích hợp khả năng giám sát tracking theo chuyển động

✅ Hướng Dẫn Cài Camera Hikvision Xem Trên Điện Thoại

Hướng dẫn cài camera hikvision xem trên điện thoại từng bước dễ dàng, Hướng dẫn này sử dụng khi bạn dùng camera wifi hikvision hoặc lắp camera trọn bộ có đầu ghi hình hikvisin View: 1135.

✅ Báo Giá Camera Wifi Imou

Báo giá camera wifi imou chính hãng mới nhất 2023 nhiều mẫu camera giá rẻ tích hợp công nghệ Ai báo động chống trộm thông minh phát hiện người gí chỉ hơn 1 triệu gốc nhìn 115 độ đang giảm giá chỉ hết tháng View: 1392.

✅ Báo Giá Camera Hikvision

Bảng báo giá camera hikvision mới nhất camera cong nghệ AI giá rẻ tích hợp báo động chống trộm giá camera hikvision mới chiết khấu cao sản phâm tích hợp nhiều công nghệ cao cấp như báo động chống trộm hình ảnh sắt nét giá phù hợp với nhiều công trình cao cấp View: 1695.

✅ Báo Giá Camera Dahua Mới Nhất

Báo giá camera dahua các loại mới nhất giá rẻ chiết khấu cao, báo giá camera hd analog hd cvi camera iP thương hiệu dahua đầu ghi dahua dùng cho các loại camera View: 964.
Lắp đặt camera tân phú Dahua Khóa từ DHI-ASI1212F

Dahua Khóa từ DHI-ASI1212F

Liên Hệ

Sản phẩm Hồng Ngoại 10m H.265+/H.265/H.264+/H.264 Hồng Ngoại SMD Công Nghệ có trang bị H.265+/H.265/H.264+/H.264, sử dụng khóa từ DHI-ASI1212F. Sản phẩm này có khả năng chống nước, chống bụi, giúp quan sát trong mọi điều kiện thời tiết. Công nghệ H.265+/H.265/H.264+/H.264 giúp tiết kiệm băng thông và lưu trữ dữ liệu, tăng hiệu suất nén video. Hồng ngoại SMD cho hình ảnh đẹp, rõ nét và chiếu sáng xa. Sản phẩm này có thời gian bảo hành dài và đáng tin cậy.
.

Lắp đặt camera tân phú Đầu Ghi Camera KBvision KX-FM7104S Sắt Nét

Đầu Ghi Camera KBvision KX-FM7104S Sắt Nét

22,880,000 VNĐ

Đầu Ghi Hình HD Anlog KX-FM7104S là một sản phẩm chất lượng với khả năng ghi hình sắc nét trong cả ngày và đêm. Với độ phân giải 2.0 MP, nó mang đến hình ảnh rõ nét và chi tiết. Đặc biệt, sản phẩm này còn có khả năng ghi hình lên đến 16TB trên HDD, giúp lưu trữ lâu hơn và trung thực. Được thiết kế tích hợp trên kỹ thuật AHD CVI TVI BCS, đầu ghi này thích hợp cho nhiều loại camera. Hơn nữa, hình ảnh và âm thanh được truyền qua cáp đồng trục đảm bảo sự trung thực và chất lượng cao.
.

Lắp đặt camera tân phú Đầu Ghi KBvision Mẫu Đẹp KX-EM8104PN

Đầu Ghi KBvision Mẫu Đẹp KX-EM8104PN

61,860,000 VNĐ

Thiết bị đầu thu hình IP POEKX-EM8104PN là một sản phẩm chất lượng và hiệu quả, được sử dụng trong việc quan sát và giám sát an ninh. Với khả năng kết nối qua mạng IP, nó hỗ trợ đầy đủ các tính năng quan trọng như ghi hình, xem lại, chụp ảnh và chuyển đổi camera. Đặc biệt, thiết bị này cung cấp nguồn điện qua cổng PoE, giúp tiết kiệm công sức và chi phí cài đặt. Ngoài ra, POEKX-EM8104PN cũng có khả năng tương thích với nhiều loại camera IP khác nhau.
.

Lắp đặt camera tân phú DHI-ASI3213G-MW khóa cửa thông minh

DHI-ASI3213G-MW khóa cửa thông minh

7,050,000 VNĐ

Thiết bị hồng ngoại 10m được trang bị công nghệ H.265+/H.265/H.264+/H.264 và hồng ngoại SMD. Thiết bị này có khả năng giới thiệu theo thông số về khóa cửa từ DHI-ASI3213G-MW và cung cấp nhiều tính năng khác nhau. Hỗ trợ các chuẩn nén video và có khả năng xử lý ảnh sắc nét. Cung cấp hiệu suất cao và độ tin cậy trong việc giám sát và bảo vệ tài sản.
.