Cung Cấp Camera wifi chính hãng chiết khấu cao dịch vụ lắp đăt camera wifi uy tín hàng đầu

☏ : 0938 11 23 99

Báo Giá Camera Hikvision

Bảng báo giá camera hikvision mới nhất camera cong nghệ AI giá rẻ tích hợp báo động chống trộm giá camera hikvision mới chiết khấu cao sản phâm tích hợp nhiều công nghệ cao cấp như báo động chống trộm hình ảnh sắt nét giá phù hợp với nhiều công trình cao cấp


2/21/2023 3:07:09 PMMức độ quan tâm: 410

DANH MỤC BẢNG BÁO GIÁ CAMERA HIKVISION

 

1. Camera Hikvision HD TVI

 Dách sách mã sản phẩm camera hikvision trong bản báo gia: DS-2CE56B2-IPF ,DS-2CE56D0T-IRP ,DS-2CE56D0T-IR ,DS-2CE16D0T-IRP ,DS-2CE16D0T-IR ,DS-2CE17D0T-IT5 ,DS-2CE16D0T-LFS ,DS-2CE76D0T-LMFS ,DS-2CE17D0T-LFS ,DS-2CE17D0T-IT3FS ,DS-2CE76D0T-ITMFS ,DS-2CE76D0T-ITPFS ,DS-2CE16D0T-ITFS ,DS-2CE12D0T-PIRL ,DS-2CE38D8T-PIR ,DS-2CE71D8T-PIRL ,DS-2CE12D8T-PIRL ,DS-2CE71H0T-PIRL ,DS-2CE12H0T-PIRL ,DS-2CE10KF0T-FS ,DS-2CE12KF0T-FS ,DS-2CE70KF0T-MFS ,DS-2CE72KF0T-FS ,DS-2CE10DF0T-FS ,DS-2CE12DF0T-FS ,DS-2CE70DF3T-PTS ,DS-2CE10DF0T-PFS ,DS-2CE70DF0T-PFS ,DS-2CE10DF0T-F ,DS-2CE10DF0T-PF ,DS-2CE12DF0T-F ,DS-2CE70DF0T-PF ,DS-2CE70DF0T-MF ,DS-2CE72DF0T-F ,DS-2CE72DFT-F ,DS-2CE12DF3T-F ,DS-2CE12DF3T-FS ,DS-2CE72DF3T-F ,DS-2CE72DF3T-FS ,DS-2CE10DF3T-F ,DS-2CE10DF3T-FS ,DS-2CE70DF3T-PF ,DS-2CE70DF3T-PFS ,DS-2CE70DF3T-MF ,DS-2CE17H0T-IT3FS ,DS-2CE16H0T-ITFS ,DS-2CE16H0T-ITPFS ,DS-2CE76H0T-ITMFS ,DS-2CE76H0T-ITPFS ,DS-2CE78H0T-IT3FS ,DS-2CE56H0T-IRMMF ,DS-2CE17H0T-IT3F ,DS-2CE17H0T-IT5F ,DS-2CC52H1T-FITS ,DS-2CE16H8T-ITF ,DS-2CE76H8T-ITMF ,DS-2CE16H8T-IT5 ,DS-2CE78H8T-IT3F ,DS-2CE16U1T-ITF ,DS-2CE76U1T-ITMF ,DS-2CE16U1T-IT5F ,DS-2CE78U1T-IT3F ,DS-2AE4215TI-D ,DS-2AE4225TI-D ,DS-2AE4215T-D3 ,DS-2AE5225TI-A ,DS-2AE7232TI-A ,DS-1272ZJ-120 ,DS-1602ZJ ,DS-1663ZJ ,DS-1006KI

 

2. Đầu ghi tubo hikvison HDanalog

Danh sách mã sản phẩm đầu ghi camera hikvison: DS-E04HGHI-B ,DS-E08HGHI-B ,DS-E04HQHI-B ,IDS-7204HQHI-M1/S ,IDS-7208HQHI-M1/S ,IDS-7216HQHI-M1/S ,IDS-7208HQHI-M2/S ,IDS-7216HQHI-M2/S ,IDS-7232HQHI-M2/S ,IDS-7204HQHI-M1/FA ,IDS-7208HQHI-M1/FA ,IDS-7216HQHI-M1/FA ,IDS-7208HQHI-M2/FA ,IDS-7216HQHI-M2/FA ,IDS-7204HUHI-M1/S ,IDS-7208HUHI-M1/S ,IDS-7208HUHI-M2/S ,IDS-7216HUHI-M2/S ,IDS-7204HUHI-M1/FA ,IDS-7208HUHI-M1/FA ,IDS-7208HUHI-M2/FA ,IDS-7204HQHI-K1/2S ,IDS-7208HQHI-K2/4S ,DS-7104HGHI-F1 ,DS-7204HGHI-K1 ,DS-7208HGHI-K1 ,DS-7216HGHI-K1 ,IDS-7204HQHI-M1/E ,IDS-7208HQHI-M1/E ,IDS-7216HQHI-M1/E ,DS-7108HQHI-K1 ,IDS-7332HQHI-M4/S ,IDS-7204HUHI-M1/E ,IDS-7208HUHI-M1/E ,DS-7204HUHI-K1/E

 

3 Camera ip HikVISION

Danh sách mã sản phẩm camera ip thông dụng hikvisin: DS-2CD1P23G0-I ,DS-2CD1027G2-L ,DS-2CD1027G2-LUF ,DS-2CD1327G2-LUF ,DS-2CD1047G2-LUF ,DS-2CD1147G2-LUF ,DS-2CD1T47G2-LUF ,DS-2CD1147G0-UF ,DS-2CD1347G0-LUF ,DS-2CD1T47G0-LUF ,DS-2CD1047G0-L ,DS-2CD1047G0-LUF ,DS-2CD1347G0-L ,DS-2CD1T27G0-LUF ,DS-2CD1027G0-LUF ,DS-2CD1327G0-LUF ,DS-2CD1027G0-LU ,DS-2CD1027G0-L ,DS-2CD1327G0-LU ,DS-2CD1327G0-L ,NK42W0H ,NK44W0H ,NK42W0 ,DS-2CV2Q21FD-IW ,DS-2CV2U21FD-IW ,DS-2CD1023G0E-ID ,DS-2CD1123G0E-ID ,DS-2CD1323G0E-ID ,DS-2CD1023G0E-I(L) ,DS-2CD1123G0E-I(L) ,DS-2CD1323G0E-I(L) ,DS-2CD1123G0E-I ,DS-2CD1023G0-IUF ,DS-2CD1043G0-IUF ,DS-2CD1123G0-IUF ,DS-2CD1143G0-IUF ,DS-2CD1323G0-IUF ,DS-2CD1343G0-IUF

 

Camera Ip Chuyên dụng hikvision: DS-2CD2D25G1-D/NF ,DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 ,DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 ,DS-2CD2027G2-LU ,DS-2CD2047G2-LU ,DS-2CD2327G2-LU ,DS-2CD2347G2-LU ,DS-2CD2T47G2-L ,DS-2CD2T27G2-L ,DS-2CD2047G2-LU/SL ,DS-2CD2347G2-LSU/SL ,DS-2CD2T47G2-LSU/SL ,DS-2CD2T27G1-L ,DS-2CD2327G1-L ,DS-2CD2347G1-L ,DS-2CD2347G1-LU ,DS-2CD2345G0P-I ,DS-2CD2T45G0P-I ,DS-2CD2421G0-IW ,DS-2CV2021G2-IDW ,DS-2CV2121G2-IDW ,DS-2CD2523G2-IS ,DS-2CD2543G2-IWS ,DS-2CD2E23G2-U ,DS-2CD2E43G2-U ,DS-2CD2T21G1-I ,DS-2CD2T41G1-I ,DS-2CD2021G1-I ,DS-2CD2121G0-I ,DS-2CD2121G0-IS ,DS-2CD2321G0-I/NF ,DS-2CD2T23G2-2I ,DS-2CD2T23G2-4I ,DS-2CD2T43G2-2I ,DS-2CD2T43G2-4I ,DS-2CD2T63G2-4I ,DS-2CD2T83G2-4I ,DS-2CD2023G2-IU ,DS-2CD2043G2-IU ,DS-2CD2123G2-IU ,DS-2CD2143G2-IU ,DS-2CD2163G2-IU ,DS-2CD2343G2-IU ,DS-2CD2623G2-IZS ,DS-2CD2643G2-IZS ,DS-2CD2723G2-IZS ,DS-2CD2623G1-IZS ,DS-2CD2723G1-IZS ,DS-2CD2T25FWD-I8 ,DS-2CD2955FWD-I ,DS-2CD2F42FWD-IWS ,DS-2CD2720F-I ,DS-2CD2720F-IS ,DS-2CD2721G0-I ,DS-2CD2721G0-IZ ,DS-2CD2721G0-IZS ,DS-2CD2621G0-IZ ,DS-2CD2621G0-IZS ,DS-2CD2621G0-IZ ,DS-2CD2621G0-IZS ,DS-2CD2526G2-IS ,DS-2CD2546G2-IS ,DS-2CD2026G2-IU/SL ,DS-2CD2046G2-IU/SL ,DS-2CD2326G2-ISU/SL ,DS-2CD2346G2-ISU/SL ,DS-2CD2386G2-ISU/SL ,DS-2CD2626G2-IZSU/SL ,DS-2CD2646G2-IZSU/SL ,DS-2CD2686G2-IZSU/SL ,DS-2CD2T26G2-2I ,DS-2CD2T26G2-4I ,DS-2CD2T26G2-ISU/SL ,DS-2CD2T46G2-2I ,DS-2CD2T46G2-4I ,DS-2CD2T46G2-ISU/SL ,DS-2CD2T86G2-4I ,DS-2CD2T86G2-ISU/SL ,DS-2CD7A26G0/P-IZS ,DS-2CD7A26G0/P-IZS ,DS-2DE3A400BW-DE ,DS-2DE3A400BW-DE/W ,DS-2DE7A225IW-AEB ,DS-2DE7A425IW-AEB ,DS-2DE7A232IW-AEB ,DS-2DE2A404IW-DE3/W ,DS-2DE2C400IW-DE/W ,DS-2DE3A404IW-DE/W ,DS-2DE3A404IW-DE ,DS-2DE2A404IW-DE3 ,DS-2DE2A204IW-DE3 ,DS-2DE4215IW-DE ,DS-2DE4225IW-DE ,DS-2DE4A225IW-DE ,DS-2DE5232IW-AE ,DS-2DE5425IW-AE ,DS-2DE4425IW-DE ,DS-2DE4415IW-DE ,DS-2DE4A425IW-DE ,DS-2DF8225IX-AEL ,DS-2DF8250I5X-AELW ,DS-2CD7026G0/EP-IH ,DS-2CD7026G0/EP-IH ,DS-1005KI ,DS-1200KI ,DS-1100KI

 

 

4. Đầu ghi chuyên dụng cho camera IP Hikvision

Danh sách mã đầu ghi ip hikvision: DS-7108NI-Q1/8P ,DS-7104NI-Q1/M ,DS-7104NI-Q1/4P/M ,DS-7108NI-Q1/M ,DS-7108NI-Q1/8P/M ,DS-7604NI-K1 ,DS-7604NI-K1/4P ,DS-7608NI-K1 ,DS-7608NI-K1/8P ,DS-7616NI-K1 ,DS-7608NI-K2 ,DS-7608NI-K2/8P ,DS-7616NI-K2 ,DS-7616NI-K2/16P ,DS-7632NI-K2 ,DS-7632NI-K2/16P ,DS-7608NXI-K2 ,DS-7616NXI-K2 ,DS-8616NI-K8 ,DS-8632NI-K8 ,DS-7716NI-K4 ,DS-7732NI-K4 ,DS-7732NI-K4/16P ,DS-7716NI-I4(B) ,DS-7732NI-I4(B) ,DS-96128NI-I16 ,DS-96256NI-I16

 

 

lắp đặt camera giám sát giá rẻ chọn công ty lắp camera giám sát chất lượng ,sau đây là những website lắp camera quan sát uy tín .

Lắp camera kbvision giá rẻ thường sử dụng những dòng camera full hd 1080P công nghệ HD CVI HD analog hoặc sử dụng camera Ip wifi thương hiệu kbvision usa, tuy camera kbvision giá rẻ nhưng hình ảnh chất lượng tốt giám sát ổn định qua mạng và điện thoại, camera kbvision là thương hiệu hàng đầu về camera quan sát tại thị trường Việt Nam
Camera wifi không dây là loại camera có thể kết nối tín hiệu wifi hoặc một số dòng camera wifi không dây có hổ trợ dây mạng để sử dụng cho những vị trí lắp đặt xa, lắp đặt camera wifi không dây phù hợp cho những công trình khó trong thực thi việc đi dây tín hiệu giúp đạt mỹ thuật cao hơn, ngoài ra camera wifi không dây có nhiều ưu điểm vược trội.
lắp camera quan sát AI hổ trợ độ phân giải cáo dùng lắp đặt camera giám sát cho khu phố giao thông, khu đô thị có thể nhìn thấy biển số xe, nhận diện khuôn mặt, ghi hình ảnh chất lượng cao sử dụng cho những công trình cao cấp
Lắp camera quan sát giá rẻ tại An Thành Phát giá chỉ từ 560.000 VNĐ bao gồm các loại camera chất lượng hình ảnh HD thương hiệu camera quan sát uy tín trên thị trường như Camera Dahua, camera hikvision và vantech, kbvision, ngoài ra khách hàng có thể sử dụng camera wifi các thương hiệu sau giá rẻ như Imou, camera wifi ezvi camera kbone là những thương hiệu camera quan sát giá rẻ nên sử dụng.
Lắp camera wifi văn phòng là giải pháp camera tiết kiệm chi phí giám sát hình ảnh trên điện thoại lưu trữ hình ảnh trên thẻ nhớ có thể đàm thoại 2 chiều rất nhiều ưu điểm.
Demo lắp camera gia đình giới thiệu những góc lắp camera quan sát phù hợp cho gia dình quy trình lắp đặt và bàn giao hệ thống camera gia đình nhà phố
Lăp camera nhà xưởng và xưởng sản xuất là nhu cầu cần thiết bởi camera giúp mang lại nhiều hiệu quả trong việc quản lý nhà xưởng xưởng sản xuất chưa nói đến vấn đề an ninh , việc lắp camera nhà xưởng là giải pháp tiết kiệm chi phí đáng kể cho nhiều mục đích khác nhau.
Lắp camera quận tân bình giá rẻ chất lượng tốt dịch vụ sau bán hàng uy tín chọn công ty camera An Thành Phát chuyên thi công lắp camera tại quận tân bình sử dụng camera chính hãng Ezviz, Dahua, hikvision, Imou, Kbvision thương hiệu camera uy tín hàng đầu có trung tâm phân phối lắp đặt tại Tân Bình
Camera Wifi SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
Giá Khuyến Mãi: 1,600,000 VNĐ
Giá: 2,200,000 VNĐ Camera Wifi SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 và Camera Wifi SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 là 2 dòng sản phẩm camera mới thương hiệu dahua có nhiều ưu điểm nhất hiện nay, giám sát ban đêm có màu và hình ảnh sắt nét FULL HD và Ultra 2k tích hợp báo động chống trộm cùng với công nghệ AI Thông Minh
CAMERA WIFI EZVIZ CS-CV310(1080)
Giá Khuyến Mãi: 1,100,000 VNĐ
Giá: 1,100,000 VNĐ CAMERA WIFI EZVIZ CS-CV310(1080) thuộc dòng sản phẩm Camera wifi ngoài trời được thiết kế chắc chắn, chịu được các tác động khắc nghiệt của độ ẩm, thời tiết và các ảnh hưởng từ môi trường. CAMERA WIFI EZVIZ CS-CV310(1080) hồng ngoại tầm xa 30m, dòng sản phẩm mới nhất của có độ phân giải 2.0 Megapixel giá rẻ, hình ảnh HD siêu nét, hỗ trợ chống ngược sáng kỹ thuật số, đàm thoại âm thanh 2 chiều, màu trắng trang nhã sang trọng, sử dụng cho mọi nhà, camera cho văn phòng công ty,camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán café…
Camera Wifi CS H8C R100 1J4WKFL
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,400,000 VNĐ CS H8C R100 1J4WKFL là dòng camera wifi xoay 360 thương hiệu ezviz hình ảnh sắt nét ultra 2k giám sát ban đêm có màu với khoảng cách 20m thiết kế tinh tế nhỏ gọn rất đẹp mắt phù hợp lắp đặt ở sân vườn trước cổng nhà biệt thự yêu cầu độ nét cao
Camera Wifi IPC S21FTP 4G 360
Giá Khuyến Mãi: 2,200,000 VNĐ
Giá: 2,900,000 VNĐ Camera Wifi IPC S21FTP 4G là dòng camera wifi ngoài trời tích hợp nhiều chức năng cho công trình dân dụng hình ảnh FULL HD 1080P ban đêm có màu đặt biệt chỉ với sim điện thoại bạn có thể gám sát bất kỳ ở đâu khi có sóng mobile
Camera Wifi IPC-GK2DP-3C0WE Imou
Giá Khuyến Mãi: 1,400,000 VNĐ
Giá: 1,900,000 VNĐ Camera wifi IPC-GK2DP-3C0WE là dòng camera thông minh chất lượng hình ảnh sắt nét kết hợp nhiều chức năng, báo động chống trộm xoay 360. tích hợp khả năng giám sát tracking theo chuyển động
Lắp Camera IPC-GK2DP-5C0WE Siêu Nét
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,300,000 VNĐ IPC-GK2DP-5C0WE hình ảnh sắt nét 5MP công nghê IP cho hình ảnh trung thực sáng đẹp mọi khoảnh khắc tích hôp chuẩn nén hình ảnh H265+ lưu hình ảnh lâu hơn chất lượng 3k giám sát trên điện thoại dễ dàng
CAMERA WIFI CS-C1C-F0-1E2WF
Giá Khuyến Mãi: 600,000 VNĐ
Giá: 600,000 VNĐ CAMERA WIFI EZVIZ CS-C1C-F0-1E2WF là camera wifi không dây thiết kế đẹp mắt, thẩm mỹ. Và có thể giúp bạn che được mọi góc độ, phù hợp lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời. Đây là thiết bị an ninh cho nhà thông minh đáp ứng tầm nhìn ban đêm sắc nét. CAMERA WIFI EZVIZ CS-C1C-F0-1E2WF Thiết kế cho mục đích lắp đặt đơn giản và nhanh chóng, tầm nhìn ban đêm siêu việt của C1C-B bảo vệ mọi gian phòng của ngôi nhà thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng.
Camera Wifi Imou IPC-GK2CP-3C0W
Giá Khuyến Mãi: 1,100,000 VNĐ
Giá: 1,400,000 VNĐ Camera wifi imou IPC-GK2CP-3C0W là dòng camera xoay 360 độ tích hợp công nghê AI bắt hình theo chuyển động với chất lượng hình ảnh sắt nét Utra FULL HD giám sát qua điện thoại bằng phần mềm Imou dễ dàng

Tư Vấn Lắp Camera Nhà Xưởng Hợp Lý

Lăp camera nhà xưởng và xưởng sản xuất là nhu cầu cần thiết bởi camera giúp mang lại nhiều hiệu quả trong việc quản lý nhà xưởng xưởng sản xuất chưa nói đến vấn đề an ninh , việc lắp camera nhà xưởng là giải pháp tiết kiệm chi phí đáng kể cho nhiều mục đích khác nhau. View: 390.

Tư Vấn Lắp Camera Gia Đình Giá Rẻ

Tư vấn lắp camera gia đình giá rẻ chọn loại camera lắp cho gia đình phù hợp hình ảnh sắt nét các vị trí phòng khách, cửa ra vào nhà phố sân thượng , Lắp camera gia đình giá rẻ chỉ từ 950.000 VNĐ bao gồm camera wifi và thẻ nhớ giá camera rẻ nhất cho gia đình hiện nay View: 376.

Những Camera Wifi Lắp Văn Phòng Sang Trọng

Lắp camera wifi văn phòng là giải pháp camera tiết kiệm chi phí giám sát hình ảnh trên điện thoại lưu trữ hình ảnh trên thẻ nhớ có thể đàm thoại 2 chiều rất nhiều ưu điểm. View: 190.

Lắp Camera Quận Tân Bình

Lắp camera quận tân bình giá rẻ chất lượng tốt dịch vụ sau bán hàng uy tín chọn công ty camera An Thành Phát chuyên thi công lắp camera tại quận tân bình sử dụng camera chính hãng Ezviz, Dahua, hikvision, Imou, Kbvision thương hiệu camera uy tín hàng đầu có trung tâm phân phối lắp đặt tại Tân Bình View: 291.
Lắp đặt camera tân phú CAMERA WIFI CS-C1C-F0-1E2WF

CAMERA WIFI CS-C1C-F0-1E2WF

600,000 VNĐ
CAMERA WIFI EZVIZ CS-C1C-F0-1E2WF là camera wifi không dây thiết kế đẹp mắt, thẩm mỹ. Và có thể giúp bạn che được mọi góc độ, phù hợp lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời. Đây là thiết bị an ninh cho nhà thông minh đáp ứng tầm nhìn ban đêm sắc nét. CAMERA WIFI EZVIZ CS-C1C-F0-1E2WF Thiết kế cho mục đích lắp đặt đơn giản và nhanh chóng, tầm nhìn ban đêm siêu việt của C1C-B bảo vệ mọi gian phòng của ngôi nhà thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng..

Lắp đặt camera tân phú Camera Wifi IPC-S22FP

Camera Wifi IPC-S22FP

1,100,000 VNĐ
Camera Wifi IPC-S22FP là dòng camera xoay 360 độ độ phân giải FULL HD 1080P tích hợp thu âm điều dặt biệt của chiết Camera Wifi IPC-S22FP xoay 360 độ là có thể lắp ngoài trời chống chịu mưa nắng bụi bẩn rất tốt..

Lắp đặt camera tân phú Camera Wifi PC-T22EP Imou

Camera Wifi PC-T22EP Imou

750,000 VNĐ
Camera Wifi PC-T22EP là dong camera dome wifi độc lạ sở hửu độ phân giải 2.0MP FULL HD 1080P tích hợp micro loa âm thanh to rõ dễ dàng giám sát từ xa trên điện thoại, máy tính, Camera Wifi imou PC-T22EP hổ trợ thẻ nhớ và hoặt động độc lập không cần đầu ghi hình..

Lắp đặt camera tân phú Lắp Camera Wifi IPC-C22EP-A

Lắp Camera Wifi IPC-C22EP-A

550,000 VNĐ
Lắp Camera Wifi IPC-C22EP-A là dòng sản phẩm camera wifi cube thích hợp lắp trong nhà cửa hàng và văn phòng, với góc nhìn rộng thiết kế nhỏ gọn tinh tế, Camera Wifi IPC-C22EP-A cho hình ảnh sắt nét với độ phân giải FULL HD 1080P giám sát ngày và đêm hồng ngoại 10m.