Cung Cấp Camera wifi chính hãng chiết khấu cao dịch vụ lắp đăt camera wifi uy tín hàng đầu

☏ : 0938 11 23 99

Báo Giá Camera Dahua Mới Nhất

Báo giá camera dahua các loại mới nhất giá rẻ chiết khấu cao, báo giá camera hd analog hd cvi camera iP thương hiệu dahua đầu ghi dahua dùng cho các loại camera


2/20/2023 3:03:06 PMMức độ quan tâm: 358

DANH MỤC BÁO GIÁ CAMERA DAHUA

1. Báo Giá Camera HDCVI Dahua

Camera dahua HDCVI là dòng camera sử dụng cáp đồng trục để kết nối với đầu ghi hình, camera dahua HDCVI hình ảnh sắt nét giám sát ổn định và giá rẻ. camera Dahua HDcvi có nhiêu mẫu để bạn dễ dàng lựa chọn

Danh sách sản phẩm camera HD CVI Dahua: DH-HAC-B1A21P DH-HAC-T1A21P DH-HAC-B2A21P DH-HAC-T2A21P ,DH-HAC-HFW1200SP ,DH-HAC-HFW1200SP-S5 ,DH-HAC-HDW1200MP-S5 ,DH-HAC-HFW1200TP ,DH-HAC-HFW1200TP-S5 ,DH-HAC-HFW1200TP-A ,DH-HAC-HFW1200TP-A-S5 ,DH-HAC-HFW1200CP-S5 ,DH-HAC-HFW1200CP-A-S5 ,DH-HAC-HFW1200CMP ,DH-HAC-HFW1200CMP-S5 ,DH-HAC-HDW1200TMQP-A ,DH-HAC-HFW1200TLP-S5 ,DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HDW1200EMP-A ,DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HFW1200DP ,DH-HAC-HFW1200DP-S5 ,DH-HAC-HUM3201BP-P ,DH-HAC-HFW1239CP-LED ,DH-HAC-HFW1239CP-A-LED ,DH-HAC-HFW1239TLMP-LED ,DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 ,DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1239TP-A-LED-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HFW1239TP-LED-S2 ,DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HFW1500SP ,DH-HAC-HFW1500CMP-S2 ,DH-HAC-HFW1500CMP-A-S2 ,DH-HAC-HFW1500TLP-S2 ,DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HDW1500TLQP-A-S2 ,DH-HAC-HDW1500TRQP-S2 ,DH-HAC-HFW1500DP-S2 ,DH-HAC-HDW1500MP ,DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-S2 ,DH-HAC-HDW1500TLMQP-S2 ,DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2 ,DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2 ,DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 ,DH-HAC-HFW1509TP-LED ,DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1509TLP-LED ,DH-HAC-HDW1509TLP-A-LED ,DH-HAC-HDW1509TP-LED ,DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1509TLQP-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2 ,DH-HAC-ME1509THP-PV ,DH-HAC-ME1509TQP-PV ,DH-HAC-HFW1800TP ,DH-HAC-HFW1800TP-A ,DH-HAC-HFW1800TLP ,DH-HAC-HFW1801DP ,DH-HAC-HDW1800MP ,DH-HAC-HFW1800RP ,DH-HAC-HDW1800RP ,DH-HAC-HDW1800TLP ,DH-HAC-HDW1800TLP-A ,DH-HAC-HFW2501TUP-Z-A

2. Báo Giá Đầu Ghi HD XVR Dahua

Đầu ghi HD XVR là đầu ghi thuộc dòng 5 trong 1 tức tích hợp được 5 công nghệ camera la Analog, AHD, HDCVI, HDTVI, và camera IP, tuy nhiên card mạng của đầu ghi XVR có băng thông không cao do đó nếu sử dụng dầu ghi HD XVR dahua cho camera ip sẽ không ổn bằng dùng đầu ghi chuyên cho ip.

Đầu ghi HD XVR của dahua tích hơp nhiều công nghệ Ai thông minh hổ trợ được nhiều loại camera của các thương hiệu khác trên thị trường

Danh sách báo giá mã đầu ghi camera dahua XVR DH-XVR1A08 ,DH-XVR1B04-I ,DH-XVR1B08-I ,DH-XVR4104C-I ,DH-XVR4108C-I ,DH-XVR4116HS-I ,DH-XVR4216AN-I ,DH-XVR5104HS-I3 ,DH-XVR5108HS-I3 ,DH-XVR5116HS-I3 ,DH-XVR5216AN-I3 ,DH-XVR5416L-I3 ,DH-XVR5432L-I3 ,DH-XVR5816S-I3 ,DH-XVR5832S-I3 ,DH-XVR5232AN-I3 ,DHI-XVR5216AN-4KL ,DH-XVR5104HS-4KL-I3 ,DH-XVR5104HE-4KL-I3 ,DH-XVR5108HS-4KL-I3 ,DH-XVR5108HE-4KL-I3 ,DH-XVR5116H-4KL-I3 ,DH-XVR5116HE-4KL-I3 ,DH-XVR5216AN-4KL-I3 ,DH-XVR5208A-4KL-I3

 

3. Báo Giá Camera IP Dahua Dahua

Camera IP dahua là dòng camera network có chất lượng hình ảnh sắt nét trung thực dễ dàng kết nối từ xa từ những camera riêng lẽ, camera ip dahua có giá rẻ so với nhiều thương hiệu camera khác trên thị trường.

Danh sách mã sản phẩm báo giá camera ip dahua: DH-IPC-HFW1230V-A-I4-B ,DH-IPC-HFW1230S1-S5 ,DH-IPC-HFW1230S1P-S5 ,DH-IPC-HDW1230T1-S5 ,DH-IPC-HDW1230T1P-S5 ,DH-IPC-HDPW1230R1-S5 ,DH-IPC-HFW1230S-S5 ,DH-IPC-HFW1230SP-S5 ,DH-IPC-HDW1230S-S5 ,DH-IPC-HDW1230SP-S5 ,DH-IPC-HDBW1230E-S5 ,DH-IPC-HDBW1230EP-S5 ,DH-IPC-HFW1431S1-A-S4 ,DH-IPC-HFW1431S1P-A-S4 ,DH-IPC-HDW1431T1-A-S4 ,DH-IPC-HDW1431T1P-A-S4 ,DH-IPC-HDPW1431R1P-S4 ,DH-IPC-HFW1431SP-S4 ,DH-IPC-HDW1431SP-S4 ,DH-IPC-HDBW1431EP-S4 ,DH-IPC-HDW1230DV-S6 ,DH-IPC-HDW1230DT1-S5 ,DH-IPC-HFW1230DS1-S5 ,DH-IPC-HFW2249S-S-IL ,DH-IPC-HFW2449S-S-IL ,DH-IPC-HDW2249T-S-IL ,DH-IPC-HDW2449T-S-IL ,DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5 ,DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 ,DH-IPC-HDW1239T1P-LED-S4 ,DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2 ,DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 ,DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 ,DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2 ,DH-IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 ,DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 ,DH-IPC-HFW2241S-S ,DH-IPC-HFW2441S-S ,DH-IPC-HDW2241T-S ,DH-IPC-HDW2441T-S ,DH-IPC-HFW2230S-S-S2 ,DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 ,DH-IPC-HFW2231SP-S-S2 ,DH-IPC-HDW2230T-AS-S2 ,DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDW2231TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 ,DH-IPC-HDBW2231EP-S-S2 ,DH-IPC-HFW2231M-AS-I2-B-S2 ,DH-IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 ,DH-IPC-HFW2231T-AS-S2 ,DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 ,DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2 ,DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 ,DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 ,DH-IPC-HDBW2431EP-S-S2 ,DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 ,DH-IPC-HFW2831SP-S-S2 ,DH-IPC-HFW2831TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 ,DH-IPC-HDW2831TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDW2831TMP-AS-S2 ,DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2 ,DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2 ,DH-IPC-HDW2831TP-ZS-S2 ,DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2 ,DH-IPC-HFW3241EP-AS ,DH-IPC-HFW3241MP-AS-I2 ,DH-IPC-HDBW3241F-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW3241EP-S ,DH-IPC-HDBW3241EP-AS ,DH-IPC-HDW3241TMP-AS ,DH-IPC-HFW3241TP-ZS ,DH-IPC-HFW3241TP-ZAS ,DH-IPC-HDW3241TP-ZAS ,DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS ,DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED ,DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED ,DH-IPC-HUM8241-E1-L1 ,DH-IPC-HUM8241-E1-L3 ,DH-IPC-HFW3441EP-AS ,DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2 ,DH-IPC-HDBW3441EP-S ,DH-IPC-HDBW3441EP-AS ,DH-IPC-HDW3441TMP-AS ,DH-IPC-HFW3441TP-ZS ,DH-IPC-HFW3441TP-ZAS ,DH-IPC-HDBW3441RP-ZAS ,DH-IPC-HFW3841TP-ZS ,DH-IPC-HFW3841T-ZS-S2 ,DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV ,DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV ,DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV ,DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-S3 ,DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED ,DH-IPC-HFW3549T1P-AS-PV-S3 ,DH-IPC-HDW3849HP-AS-PV ,DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV ,DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV ,DH-IPC-HFW5241TP-AS-LED ,DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV ,DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED ,DH-IPC-HDW5241TMP-AS ,DHI-IPC-HFW5241TP-SE ,DH-IPC-HFW5241EP-SE ,DH-IPC-HFW5241EP-ZE ,DH-IPC-HFW5442EP-SE ,DH-IPC-HFW5442TP-ASE ,DH-IPC-HDW5442TMP-AS ,DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED ,DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED ,DH-IPC-HFW5541TP-ASE ,DH-IPC-EB5541P-AS ,DH-IPC-EW5541P-AS ,DH-IPC-EBW81230P ,DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G

 

4. Báo Giá Đầu Ghi IP NVR Dahua

Đầu ghi IP hay còn gọi là NVR là đầu ghi hình dùng để kết nối các camera ip lại và lưu trữ dữ liệu ở đó, ngoài nhiệm vụ kết nối các camera ip đầu ghi iP còn có thể két nối hình ảnh từ những dầu ghi hinh khác thông qua mạng.

Danh sách mã đầu ghi Ip thương hiệu dahua: DHI-NVR2104-S3 ,DHI-NVR2108-S3 ,DHI-NVR1104HS-S3/H ,DHI-NVR1108HS-S3/H ,DHI-NVR2104HS-S3 ,DHI-NVR2108HS-S3 ,DHI-NVR2116HS-S3 ,DHI-NVR2104HS-P-S3 ,DHI-NVR2108HS-8P-S3 ,DHI-NVR2104HS-4KS2 ,DHI-NVR2108HS-4KS2 ,DHI-NVR2104HS-I2 ,DHI-NVR2108HS-I ,DHI-NVR2116HS-I ,DHI-NVR2104-I2 ,DHI-NVR2108-I2 ,DHI-NVR2104-P-I2 ,DHI-NVR4104HS-4KS2/L ,DHI-NVR4108HS-4KS2/L ,DHI-NVR4116HS-4KS2/L ,DHI-NVR4208-4KS2/L ,DHI-NVR4216-4KS2/L ,DHI-NVR4232-4KS2/L ,DHI-NVR5208-4KS2 ,DHI-NVR5216-4KS2 ,DHI-NVR5232-4KS2 ,DHI-NVR5216-8P-4KS2 ,DHI-NVR5416-4KS2 ,DHI-NVR5432-4KS2 ,DHI-NVR5464-4KS2 ,DHI-NVR5832-R-4KS2 ,DHI-NVR5832-4KS2 ,DHI-NVR5864-R-4KS2 ,DHI-NVR5864-4KS2 ,DHI-NVR5208-EI ,DHI-NVR5216-EI ,DHI-NVR5232-EI ,DHI-NVR5416-EI ,DHI-NVR5432-EI ,DHI-NVR5464-EI ,DHI-NVR5816-EI ,DHI-NVR5832-EI ,DHI-NVR5864-EI ,DHI-NVR5208-8P-EI ,DHI-NVR5216-16P-EI ,DHI-NVR5232-16P-EI ,DHI-NVR608-32/64-4KS2 ,DHI-NVR608-128-4KS2 ,DHI-NVR616-64/128-4KS2

 

5. Camera Wifi Dahua

Camera wifi dahua là dòng camera wifi chuyên dụng chất lượng hình ảnh sắt nét giám sát ổn định trên điện thoại từ xa  có thể kết nối bằng wifi hoặc đi dây, camera wifi dahua có tích hợp thẻ nhớ hổ trợ lưu trữ và có thể kết nối lưu trữ trên đầu ghi hình Ip của Dahua.

Danh sách mã Camera wifi Dahua: DH-IPC-HFW1230DT-STW ,DH-IPC-HFW1430DT-STW ,DH-IPC-HDW1230DT-STW ,DH-IPC-HDW1430DT-STW ,DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC ,DHI-NVR1108HS-W-S2-FCC ,DH-SD2A200-GN-AW-PV ,DH-SD2A500-GN-AW-PV

 

6. Báo Giá Camera Speedom Dahua

Camera Speedom dahua là dòng camera có chức năng zoom quang và xoay 360 độ trên thiết bị điện thoại máy tính bản hoặc máy tính cá nhân, camera speedom dahua thiết kế rất tinh tế nhình rất chuyên nghiệp.

Danh sách sản phẩm camera dahua speedom: DH-SD42215-HC-LA ,DH-SD49216DB-HNY ,DH-SD49225-HC-LA1 ,DH-SD49225-HC-LA ,DH-SD59225-HC-LA ,DH-SD6CE225I-HC ,DH-PTZ1C203UE-GN-W ,DH-SD29204UE-GN-W (không kèm nguồn) ,DH-SD29204UE-GN (không kèm nguồn) ,DH-SD3A205-GNP-PV ,DH-SD42212T-HN ,DH-SD49216UE-HN ,DH-SD49225XA-HNR-S2 ,DH-SD49225XA-HNR-S3 ,DH-SD49425XB-HNR ,DH-SD49425XB-HNR-S3 ,DH-SD4A425DB-HNY ,DH-PFA101 ,DH-PFB303W ,DH-SD5A225GB-HNR ,DH-SD5A245XA-HNR ,DH-SD5A432GB-HNR ,DH-SD6AL245XA-HNR ,DH-SD6CE225DB-HNY ,DH-SD6CE232GB-HNR ,DH-SD6CE445GB-HNR ,DHI-NKB1000-E ,DH-PFA101 ,DH-PFB303W

 

7. Camera theo dự án Dahua

Camera dự án là những dòng camera chất lượng cao đặt hàng từ 30 đến 60 ngày chuyên dụng cho những công trình cao cấp đòi hỏi nhiều chức năng chuyên dung hơn những camera thông thường như, camera soi bản số xe, camera giám sát khu công nghệp chuyên dụng.

Danh sách sản phẩm camera dự án của Dahua: DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812 ,DHI-HY-SAV849HA-E ,DHI-NVR5216-8P-I ,DHI-NVR5216-16P-I ,DHI-ITC431-RW1F-IRL8 ,DHI-ITC352-AU3F-IRL8ZF1640 ,DHI-ITC952-AU3F-IRL8ZF1640 ,DHI-ITALE-080BA-IR8-P ,DH-PFA162 ,DHI-ITALF-300AC ,DHI-ITARD-024SA-ST ,DHI-ITASD-020RA ,DHI-ITSE0804-GN5B-D ,DH-ITC215-PW6M-IRLZF ,DHI-LM32-F200 ,DH-M70-4U-E ,DH-VDC0605H-M70 ,DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE ,DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE ,DHI-EVS5016S-V2 ,DHI-EVS5124S ,DHI-EVS5136S ,DH-EPC230U ,DH-EPC230U-PTZ ,DH-EPC230U-PTZ-IR ,DH-SDZW2030U-SL ,DH-SD60230U-HNI-SL ,DH-TPC-BF2221-T ,DHI-TPC-HI20 ,DH-IPC-HFW2431DG-4G-SP-LA-B ,DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G ,DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV ,DH-PFM378-B100-WB ,PFM372-LS20-H Dùng với tấm pin 60W ,PFM372-L45-4S14P ,KIT/,DH-PFM378-B60-W/,DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G/,DH-PFA150 ,PFM372-LS20-H ,DH-PFM378-B100-WB ,PFM372-L45-4S14P ,DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G ,KIT/,DH-PFM378-B125-CB/,DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV/,DH-PFB301C/PFA111 ,PFM372-L45-4S14P

 

 

lắp đặt camera giám sát giá rẻ chọn công ty lắp camera giám sát chất lượng ,sau đây là những website lắp camera quan sát uy tín .

Lắp camera kbvision giá rẻ thường sử dụng những dòng camera full hd 1080P công nghệ HD CVI HD analog hoặc sử dụng camera Ip wifi thương hiệu kbvision usa, tuy camera kbvision giá rẻ nhưng hình ảnh chất lượng tốt giám sát ổn định qua mạng và điện thoại, camera kbvision là thương hiệu hàng đầu về camera quan sát tại thị trường Việt Nam
Camera wifi không dây là loại camera có thể kết nối tín hiệu wifi hoặc một số dòng camera wifi không dây có hổ trợ dây mạng để sử dụng cho những vị trí lắp đặt xa, lắp đặt camera wifi không dây phù hợp cho những công trình khó trong thực thi việc đi dây tín hiệu giúp đạt mỹ thuật cao hơn, ngoài ra camera wifi không dây có nhiều ưu điểm vược trội.
lắp camera quan sát AI hổ trợ độ phân giải cáo dùng lắp đặt camera giám sát cho khu phố giao thông, khu đô thị có thể nhìn thấy biển số xe, nhận diện khuôn mặt, ghi hình ảnh chất lượng cao sử dụng cho những công trình cao cấp
Lắp camera quan sát giá rẻ tại An Thành Phát giá chỉ từ 560.000 VNĐ bao gồm các loại camera chất lượng hình ảnh HD thương hiệu camera quan sát uy tín trên thị trường như Camera Dahua, camera hikvision và vantech, kbvision, ngoài ra khách hàng có thể sử dụng camera wifi các thương hiệu sau giá rẻ như Imou, camera wifi ezvi camera kbone là những thương hiệu camera quan sát giá rẻ nên sử dụng.
Lắp camera wifi văn phòng là giải pháp camera tiết kiệm chi phí giám sát hình ảnh trên điện thoại lưu trữ hình ảnh trên thẻ nhớ có thể đàm thoại 2 chiều rất nhiều ưu điểm.
Demo lắp camera gia đình giới thiệu những góc lắp camera quan sát phù hợp cho gia dình quy trình lắp đặt và bàn giao hệ thống camera gia đình nhà phố
Lăp camera nhà xưởng và xưởng sản xuất là nhu cầu cần thiết bởi camera giúp mang lại nhiều hiệu quả trong việc quản lý nhà xưởng xưởng sản xuất chưa nói đến vấn đề an ninh , việc lắp camera nhà xưởng là giải pháp tiết kiệm chi phí đáng kể cho nhiều mục đích khác nhau.
Lắp camera quận tân bình giá rẻ chất lượng tốt dịch vụ sau bán hàng uy tín chọn công ty camera An Thành Phát chuyên thi công lắp camera tại quận tân bình sử dụng camera chính hãng Ezviz, Dahua, hikvision, Imou, Kbvision thương hiệu camera uy tín hàng đầu có trung tâm phân phối lắp đặt tại Tân Bình
Camera Wifi SD2A200HB-GN-AW-PV-S2
Giá Khuyến Mãi: 1,600,000 VNĐ
Giá: 2,200,000 VNĐ Camera Wifi SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 và Camera Wifi SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 là 2 dòng sản phẩm camera mới thương hiệu dahua có nhiều ưu điểm nhất hiện nay, giám sát ban đêm có màu và hình ảnh sắt nét FULL HD và Ultra 2k tích hợp báo động chống trộm cùng với công nghệ AI Thông Minh
CAMERA WIFI EZVIZ CS-CV310(1080)
Giá Khuyến Mãi: 1,100,000 VNĐ
Giá: 1,100,000 VNĐ CAMERA WIFI EZVIZ CS-CV310(1080) thuộc dòng sản phẩm Camera wifi ngoài trời được thiết kế chắc chắn, chịu được các tác động khắc nghiệt của độ ẩm, thời tiết và các ảnh hưởng từ môi trường. CAMERA WIFI EZVIZ CS-CV310(1080) hồng ngoại tầm xa 30m, dòng sản phẩm mới nhất của có độ phân giải 2.0 Megapixel giá rẻ, hình ảnh HD siêu nét, hỗ trợ chống ngược sáng kỹ thuật số, đàm thoại âm thanh 2 chiều, màu trắng trang nhã sang trọng, sử dụng cho mọi nhà, camera cho văn phòng công ty,camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán café…
Camera Wifi CS H8C R100 1J4WKFL
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,400,000 VNĐ CS H8C R100 1J4WKFL là dòng camera wifi xoay 360 thương hiệu ezviz hình ảnh sắt nét ultra 2k giám sát ban đêm có màu với khoảng cách 20m thiết kế tinh tế nhỏ gọn rất đẹp mắt phù hợp lắp đặt ở sân vườn trước cổng nhà biệt thự yêu cầu độ nét cao
Camera Wifi IPC S21FTP 4G 360
Giá Khuyến Mãi: 2,200,000 VNĐ
Giá: 2,900,000 VNĐ Camera Wifi IPC S21FTP 4G là dòng camera wifi ngoài trời tích hợp nhiều chức năng cho công trình dân dụng hình ảnh FULL HD 1080P ban đêm có màu đặt biệt chỉ với sim điện thoại bạn có thể gám sát bất kỳ ở đâu khi có sóng mobile
Camera Wifi IPC-GK2DP-3C0WE Imou
Giá Khuyến Mãi: 1,400,000 VNĐ
Giá: 1,900,000 VNĐ Camera wifi IPC-GK2DP-3C0WE là dòng camera thông minh chất lượng hình ảnh sắt nét kết hợp nhiều chức năng, báo động chống trộm xoay 360. tích hợp khả năng giám sát tracking theo chuyển động
Lắp Camera IPC-GK2DP-5C0WE Siêu Nét
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,300,000 VNĐ IPC-GK2DP-5C0WE hình ảnh sắt nét 5MP công nghê IP cho hình ảnh trung thực sáng đẹp mọi khoảnh khắc tích hôp chuẩn nén hình ảnh H265+ lưu hình ảnh lâu hơn chất lượng 3k giám sát trên điện thoại dễ dàng
CAMERA WIFI CS-C1C-F0-1E2WF
Giá Khuyến Mãi: 600,000 VNĐ
Giá: 600,000 VNĐ CAMERA WIFI EZVIZ CS-C1C-F0-1E2WF là camera wifi không dây thiết kế đẹp mắt, thẩm mỹ. Và có thể giúp bạn che được mọi góc độ, phù hợp lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời. Đây là thiết bị an ninh cho nhà thông minh đáp ứng tầm nhìn ban đêm sắc nét. CAMERA WIFI EZVIZ CS-C1C-F0-1E2WF Thiết kế cho mục đích lắp đặt đơn giản và nhanh chóng, tầm nhìn ban đêm siêu việt của C1C-B bảo vệ mọi gian phòng của ngôi nhà thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng.
Camera Wifi Imou IPC-GK2CP-3C0W
Giá Khuyến Mãi: 1,100,000 VNĐ
Giá: 1,400,000 VNĐ Camera wifi imou IPC-GK2CP-3C0W là dòng camera xoay 360 độ tích hợp công nghê AI bắt hình theo chuyển động với chất lượng hình ảnh sắt nét Utra FULL HD giám sát qua điện thoại bằng phần mềm Imou dễ dàng

Tư Vấn Lắp Camera Văn Phong Giá Rẻ

Tư vấn lắp camera văn phòng giá rẻ chỉ từ 1.100.000 VNĐ bạn có thể sử dụng camera wifi văn phòng giá rẻ tiết kiệm giám sát qua điện thoại từ xa camera tích hợp xoay 360 độ âm thanh 2 chiều dễ dàng quản lý giao việc từ xa và giám sát nhân viên văn phòng làm việc 1 cách hiệu quả nhất. View: 624.

Tư Vấn Lắp Camera Gia Đình Giá Rẻ

Tư vấn lắp camera gia đình giá rẻ chọn loại camera lắp cho gia đình phù hợp hình ảnh sắt nét các vị trí phòng khách, cửa ra vào nhà phố sân thượng , Lắp camera gia đình giá rẻ chỉ từ 950.000 VNĐ bao gồm camera wifi và thẻ nhớ giá camera rẻ nhất cho gia đình hiện nay View: 619.

Tư Vấn Lắp Camera Cửa Hàng Shop Giá Rẻ Nhất

Tư vấn lắp camera cửa hàng shop sao cho giá rẻ nhất bởi shop cửa hàng luôn đặt nhanh chống thu hồi vốn lên hàng đầu, trong đó hệ thống camera quan sát cho cửa hãng cũng là chi phí cố định đáng phải đầu tư giúp quản lý hiệu quả vây phải tính sao cho nhanh chống thu hồi vốn nhất và mang lại hiệu quả giám sát cao nhất. View: 680.

Lắp Camera Quận Tân Phú Giá Rẻ

Dịch vụ lắp camera tại quận tân phú giá rẻ uy tín chỉ tư 950.000 VNĐ đã có camera wifi bao gồm nhân công lắp camera tại khu vực quận tân phú tân nơi giám sát qua điện thoại ổn định View: 500.
Lắp đặt camera tân phú ✪ Camera An Ninh Wifi KBone KN-H22PW Hình Ảnh Đẹp

✪ Camera An Ninh Wifi KBone KN-H22PW Hình Ảnh Đẹp

liên hệ
Camera An Ninh KN-H22PW là một sản phẩm đáng tin cậy trong việc bảo vệ an ninh tại gia đình hoặc nơi làm việc. Với khả năng xoay 360 độ chắc chắn, bạn có thể quan sát toàn cảnh mọi góc độ của ngôi nhà hoặc văn phòng. Chất lượng hình ảnh đạt đến độ phân giải Full HD 1080P, mang lại hình ảnh rõ nét và sắc nét.Camera KN-H22PW sử dụng công nghệ IP Wifi, giúp bạn dễ dàng kết nối và quản lý camera qua ứng dụng trên điện thoại di động. Chức năng thu âm và loa cho phép bạn nghe và nói chuyện từ xa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp. Hơn nữa, camera này còn có khả năng xem ban đêm với hồng ngoại 10m, giúp xử lý hình ảnh thiếu sáng một cách chuyên nghiệp. Công nghệ Hồng Ngoại Smart IR cũng đảm bảo cho hình ảnh đạt độ tương phản tốt, giúp bạn quan sát rõ hơn dù trong môi trường thiếu sáng..

Lắp đặt camera tân phú BỘ 4 CAMERA DAHUA VĂN PHÒNG THU ÂM

BỘ 4 CAMERA DAHUA VĂN PHÒNG THU ÂM

4,500,000 VNĐ
BỘ 4 CAMERA DAHUA VĂN PHÒNG THU ÂM sẽ hoạt động hàng ngày tại công ty, văn phòng giúp chủ doanh nghiệp theo dõi cùng lúc tất cả các hoạt động giao tiếp với khách hàng, giờ ra vào làm việc, cách làm việc của nhân viên dễ dàng chỉ cần mở điện thoại xem từ xa. Vậy nên việc lắp một hệ thống camera giám sát sẽ rất tiện dụng trong việc giám sát công việc hàng ngày của toàn bộ công ty..

Lắp đặt camera tân phú BỘ 4 CAMERA DAHUA VĂN PHÒNG THU ÂM FULL COLOR

BỘ 4 CAMERA DAHUA VĂN PHÒNG THU ÂM FULL COLOR

4,800,000 VNĐ
BỘ 4 CAMERA DAHUA VĂN PHÒNG THU ÂM FULL COLOR tiết kiệm thời gian quản lý việc bạn có thể quản lý từ xa, mọi lúc mọi nơi, mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn, ngoài ra camera còn nghe được âm thanh nhân viên làm việc với khách hàng hoặc trao đổi với nhau. Camera còn có tính năng vào ban đêm camera tự bật ánh sáng có màu giúp bạn nhìn thấy hình ảnh sắc nét như ban ngày. Vậy nên việc lắp một hệ thống camera giám sát sẽ rất tiện dụng trong việc giám sát công việc hàng ngày của toàn bộ công ty. .

Lắp đặt camera tân phú BỘ 4 CAMERA HIKVISION KHO HÀNG FULL COLOR

BỘ 4 CAMERA HIKVISION KHO HÀNG FULL COLOR

5,500,000 VNĐ
BỘ 4 CAMERA HIKVISION KHO HÀNG FULL COLOR đem lại cho bạn sự yên tâm rất lớn về an ninh không phải lo về kho hàng của mình, bạn không còn phải đau đầu vì những vụ trộm cắp, mất đồ trong nội bộ, quan sát hiệu suất làm việc của nhân viên..