Cung Cấp Camera wifi chính hãng chiết khấu cao dịch vụ lắp đăt camera wifi uy tín hàng đầu

☏ : 0938 11 23 99

Báo Giá Camera Dahua Mới Nhất

Báo giá camera dahua các loại mới nhất giá rẻ chiết khấu cao, báo giá camera hd analog hd cvi camera iP thương hiệu dahua đầu ghi dahua dùng cho các loại camera


2/20/2023 3:03:06 PMMức độ quan tâm: 91

DANH MỤC BÁO GIÁ CAMERA DAHUA

1. Báo Giá Camera HDCVI Dahua

Camera dahua HDCVI là dòng camera sử dụng cáp đồng trục để kết nối với đầu ghi hình, camera dahua HDCVI hình ảnh sắt nét giám sát ổn định và giá rẻ. camera Dahua HDcvi có nhiêu mẫu để bạn dễ dàng lựa chọn

Danh sách sản phẩm camera HD CVI Dahua: DH-HAC-B1A21P DH-HAC-T1A21P DH-HAC-B2A21P DH-HAC-T2A21P ,DH-HAC-HFW1200SP ,DH-HAC-HFW1200SP-S5 ,DH-HAC-HDW1200MP-S5 ,DH-HAC-HFW1200TP ,DH-HAC-HFW1200TP-S5 ,DH-HAC-HFW1200TP-A ,DH-HAC-HFW1200TP-A-S5 ,DH-HAC-HFW1200CP-S5 ,DH-HAC-HFW1200CP-A-S5 ,DH-HAC-HFW1200CMP ,DH-HAC-HFW1200CMP-S5 ,DH-HAC-HDW1200TMQP-A ,DH-HAC-HFW1200TLP-S5 ,DH-HAC-HFW1200TLP-A-S5 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HDW1200EMP-A ,DH-HAC-HDW1200EMP-A-S5 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HFW1200DP ,DH-HAC-HFW1200DP-S5 ,DH-HAC-HUM3201BP-P ,DH-HAC-HFW1239CP-LED ,DH-HAC-HFW1239CP-A-LED ,DH-HAC-HFW1239TLMP-LED ,DH-HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 ,DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HDW1239TP-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1239TP-A-LED-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HFW1239TP-LED-S2 ,DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HDW1239TLQP-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1239TLQP-A-LED-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HFW1500SP ,DH-HAC-HFW1500CMP-S2 ,DH-HAC-HFW1500CMP-A-S2 ,DH-HAC-HFW1500TLP-S2 ,DH-HAC-HFW1500TLP-A-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 (Camera tích hợp mic ghi) ,DH-HAC-HDW1500TLQP-A-S2 ,DH-HAC-HDW1500TRQP-S2 ,DH-HAC-HFW1500DP-S2 ,DH-HAC-HDW1500MP ,DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-S2 ,DH-HAC-HDW1500TLMQP-S2 ,DH-HAC-HDW1500TMQP-A-S2 ,DH-HAC-HFW1509TLMP-LED-S2 ,DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED-S2 ,DH-HAC-HFW1509TP-LED ,DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1509TLP-LED ,DH-HAC-HDW1509TLP-A-LED ,DH-HAC-HDW1509TP-LED ,DH-HAC-HDW1509TP-A-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1509TLQP-LED-S2 ,DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED-S2 ,DH-HAC-ME1509THP-PV ,DH-HAC-ME1509TQP-PV ,DH-HAC-HFW1800TP ,DH-HAC-HFW1800TP-A ,DH-HAC-HFW1800TLP ,DH-HAC-HFW1801DP ,DH-HAC-HDW1800MP ,DH-HAC-HFW1800RP ,DH-HAC-HDW1800RP ,DH-HAC-HDW1800TLP ,DH-HAC-HDW1800TLP-A ,DH-HAC-HFW2501TUP-Z-A

2. Báo Giá Đầu Ghi HD XVR Dahua

Đầu ghi HD XVR là đầu ghi thuộc dòng 5 trong 1 tức tích hợp được 5 công nghệ camera la Analog, AHD, HDCVI, HDTVI, và camera IP, tuy nhiên card mạng của đầu ghi XVR có băng thông không cao do đó nếu sử dụng dầu ghi HD XVR dahua cho camera ip sẽ không ổn bằng dùng đầu ghi chuyên cho ip.

Đầu ghi HD XVR của dahua tích hơp nhiều công nghệ Ai thông minh hổ trợ được nhiều loại camera của các thương hiệu khác trên thị trường

Danh sách báo giá mã đầu ghi camera dahua XVR DH-XVR1A08 ,DH-XVR1B04-I ,DH-XVR1B08-I ,DH-XVR4104C-I ,DH-XVR4108C-I ,DH-XVR4116HS-I ,DH-XVR4216AN-I ,DH-XVR5104HS-I3 ,DH-XVR5108HS-I3 ,DH-XVR5116HS-I3 ,DH-XVR5216AN-I3 ,DH-XVR5416L-I3 ,DH-XVR5432L-I3 ,DH-XVR5816S-I3 ,DH-XVR5832S-I3 ,DH-XVR5232AN-I3 ,DHI-XVR5216AN-4KL ,DH-XVR5104HS-4KL-I3 ,DH-XVR5104HE-4KL-I3 ,DH-XVR5108HS-4KL-I3 ,DH-XVR5108HE-4KL-I3 ,DH-XVR5116H-4KL-I3 ,DH-XVR5116HE-4KL-I3 ,DH-XVR5216AN-4KL-I3 ,DH-XVR5208A-4KL-I3

 

3. Báo Giá Camera IP Dahua Dahua

Camera IP dahua là dòng camera network có chất lượng hình ảnh sắt nét trung thực dễ dàng kết nối từ xa từ những camera riêng lẽ, camera ip dahua có giá rẻ so với nhiều thương hiệu camera khác trên thị trường.

Danh sách mã sản phẩm báo giá camera ip dahua: DH-IPC-HFW1230V-A-I4-B ,DH-IPC-HFW1230S1-S5 ,DH-IPC-HFW1230S1P-S5 ,DH-IPC-HDW1230T1-S5 ,DH-IPC-HDW1230T1P-S5 ,DH-IPC-HDPW1230R1-S5 ,DH-IPC-HFW1230S-S5 ,DH-IPC-HFW1230SP-S5 ,DH-IPC-HDW1230S-S5 ,DH-IPC-HDW1230SP-S5 ,DH-IPC-HDBW1230E-S5 ,DH-IPC-HDBW1230EP-S5 ,DH-IPC-HFW1431S1-A-S4 ,DH-IPC-HFW1431S1P-A-S4 ,DH-IPC-HDW1431T1-A-S4 ,DH-IPC-HDW1431T1P-A-S4 ,DH-IPC-HDPW1431R1P-S4 ,DH-IPC-HFW1431SP-S4 ,DH-IPC-HDW1431SP-S4 ,DH-IPC-HDBW1431EP-S4 ,DH-IPC-HDW1230DV-S6 ,DH-IPC-HDW1230DT1-S5 ,DH-IPC-HFW1230DS1-S5 ,DH-IPC-HFW2249S-S-IL ,DH-IPC-HFW2449S-S-IL ,DH-IPC-HDW2249T-S-IL ,DH-IPC-HDW2449T-S-IL ,DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5 ,DH-IPC-HDW1239T1-LED-S5 ,DH-IPC-HDW1239T1P-LED-S4 ,DH-IPC-HFW2239SP-SA-LED-S2 ,DH-IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 ,DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 ,DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2 ,DH-IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 ,DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 ,DH-IPC-HFW2241S-S ,DH-IPC-HFW2441S-S ,DH-IPC-HDW2241T-S ,DH-IPC-HDW2441T-S ,DH-IPC-HFW2230S-S-S2 ,DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 ,DH-IPC-HFW2231SP-S-S2 ,DH-IPC-HDW2230T-AS-S2 ,DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDW2231TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 ,DH-IPC-HDBW2231EP-S-S2 ,DH-IPC-HFW2231M-AS-I2-B-S2 ,DH-IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 ,DH-IPC-HFW2231T-AS-S2 ,DH-IPC-HFW2231TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 ,DH-IPC-HFW2231TP-ZS-S2 ,DH-IPC-HDW2231TP-ZS-S2 ,DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 ,DH-IPC-HDBW2431EP-S-S2 ,DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 ,DH-IPC-HFW2831SP-S-S2 ,DH-IPC-HFW2831TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW2831EP-S-S2 ,DH-IPC-HDW2831TP-AS-S2 ,DH-IPC-HDW2831TMP-AS-S2 ,DH-IPC-HFW2831TP-ZS-S2 ,DH-IPC-HFW2831TP-ZAS-S2 ,DH-IPC-HDW2831TP-ZS-S2 ,DH-IPC-HDBW2831RP-ZAS-S2 ,DH-IPC-HFW3241EP-AS ,DH-IPC-HFW3241MP-AS-I2 ,DH-IPC-HDBW3241F-AS-S2 ,DH-IPC-HDBW3241EP-S ,DH-IPC-HDBW3241EP-AS ,DH-IPC-HDW3241TMP-AS ,DH-IPC-HFW3241TP-ZS ,DH-IPC-HFW3241TP-ZAS ,DH-IPC-HDW3241TP-ZAS ,DH-IPC-HDBW3241RP-ZAS ,DH-IPC-HFW3249EP-AS-LED ,DH-IPC-HDW3249TMP-AS-LED ,DH-IPC-HUM8241-E1-L1 ,DH-IPC-HUM8241-E1-L3 ,DH-IPC-HFW3441EP-AS ,DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2 ,DH-IPC-HDBW3441EP-S ,DH-IPC-HDBW3441EP-AS ,DH-IPC-HDW3441TMP-AS ,DH-IPC-HFW3441TP-ZS ,DH-IPC-HFW3441TP-ZAS ,DH-IPC-HDBW3441RP-ZAS ,DH-IPC-HFW3841TP-ZS ,DH-IPC-HFW3841T-ZS-S2 ,DH-IPC-HDW3249HP-AS-PV ,DH-IPC-HFW3249T1P-AS-PV ,DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV ,DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-S3 ,DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED ,DH-IPC-HFW3549T1P-AS-PV-S3 ,DH-IPC-HDW3849HP-AS-PV ,DH-IPC-HFW3849T1P-AS-PV ,DH-IPC-HFW5241TP-AS-PV ,DH-IPC-HFW5241TP-AS-LED ,DH-IPC-HDW5241HP-AS-PV ,DH-IPC-HDW5241TMP-AS-LED ,DH-IPC-HDW5241TMP-AS ,DHI-IPC-HFW5241TP-SE ,DH-IPC-HFW5241EP-SE ,DH-IPC-HFW5241EP-ZE ,DH-IPC-HFW5442EP-SE ,DH-IPC-HFW5442TP-ASE ,DH-IPC-HDW5442TMP-AS ,DH-IPC-HFW5442TP-AS-LED ,DH-IPC-HDW5442TMP-AS-LED ,DH-IPC-HFW5541TP-ASE ,DH-IPC-EB5541P-AS ,DH-IPC-EW5541P-AS ,DH-IPC-EBW81230P ,DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G

 

4. Báo Giá Đầu Ghi IP NVR Dahua

Đầu ghi IP hay còn gọi là NVR là đầu ghi hình dùng để kết nối các camera ip lại và lưu trữ dữ liệu ở đó, ngoài nhiệm vụ kết nối các camera ip đầu ghi iP còn có thể két nối hình ảnh từ những dầu ghi hinh khác thông qua mạng.

Danh sách mã đầu ghi Ip thương hiệu dahua: DHI-NVR2104-S3 ,DHI-NVR2108-S3 ,DHI-NVR1104HS-S3/H ,DHI-NVR1108HS-S3/H ,DHI-NVR2104HS-S3 ,DHI-NVR2108HS-S3 ,DHI-NVR2116HS-S3 ,DHI-NVR2104HS-P-S3 ,DHI-NVR2108HS-8P-S3 ,DHI-NVR2104HS-4KS2 ,DHI-NVR2108HS-4KS2 ,DHI-NVR2104HS-I2 ,DHI-NVR2108HS-I ,DHI-NVR2116HS-I ,DHI-NVR2104-I2 ,DHI-NVR2108-I2 ,DHI-NVR2104-P-I2 ,DHI-NVR4104HS-4KS2/L ,DHI-NVR4108HS-4KS2/L ,DHI-NVR4116HS-4KS2/L ,DHI-NVR4208-4KS2/L ,DHI-NVR4216-4KS2/L ,DHI-NVR4232-4KS2/L ,DHI-NVR5208-4KS2 ,DHI-NVR5216-4KS2 ,DHI-NVR5232-4KS2 ,DHI-NVR5216-8P-4KS2 ,DHI-NVR5416-4KS2 ,DHI-NVR5432-4KS2 ,DHI-NVR5464-4KS2 ,DHI-NVR5832-R-4KS2 ,DHI-NVR5832-4KS2 ,DHI-NVR5864-R-4KS2 ,DHI-NVR5864-4KS2 ,DHI-NVR5208-EI ,DHI-NVR5216-EI ,DHI-NVR5232-EI ,DHI-NVR5416-EI ,DHI-NVR5432-EI ,DHI-NVR5464-EI ,DHI-NVR5816-EI ,DHI-NVR5832-EI ,DHI-NVR5864-EI ,DHI-NVR5208-8P-EI ,DHI-NVR5216-16P-EI ,DHI-NVR5232-16P-EI ,DHI-NVR608-32/64-4KS2 ,DHI-NVR608-128-4KS2 ,DHI-NVR616-64/128-4KS2

 

5. Camera Wifi Dahua

Camera wifi dahua là dòng camera wifi chuyên dụng chất lượng hình ảnh sắt nét giám sát ổn định trên điện thoại từ xa  có thể kết nối bằng wifi hoặc đi dây, camera wifi dahua có tích hợp thẻ nhớ hổ trợ lưu trữ và có thể kết nối lưu trữ trên đầu ghi hình Ip của Dahua.

Danh sách mã Camera wifi Dahua: DH-IPC-HFW1230DT-STW ,DH-IPC-HFW1430DT-STW ,DH-IPC-HDW1230DT-STW ,DH-IPC-HDW1430DT-STW ,DHI-NVR1104HS-W-S2-FCC ,DHI-NVR1108HS-W-S2-FCC ,DH-SD2A200-GN-AW-PV ,DH-SD2A500-GN-AW-PV

 

6. Báo Giá Camera Speedom Dahua

Camera Speedom dahua là dòng camera có chức năng zoom quang và xoay 360 độ trên thiết bị điện thoại máy tính bản hoặc máy tính cá nhân, camera speedom dahua thiết kế rất tinh tế nhình rất chuyên nghiệp.

Danh sách sản phẩm camera dahua speedom: DH-SD42215-HC-LA ,DH-SD49216DB-HNY ,DH-SD49225-HC-LA1 ,DH-SD49225-HC-LA ,DH-SD59225-HC-LA ,DH-SD6CE225I-HC ,DH-PTZ1C203UE-GN-W ,DH-SD29204UE-GN-W (không kèm nguồn) ,DH-SD29204UE-GN (không kèm nguồn) ,DH-SD3A205-GNP-PV ,DH-SD42212T-HN ,DH-SD49216UE-HN ,DH-SD49225XA-HNR-S2 ,DH-SD49225XA-HNR-S3 ,DH-SD49425XB-HNR ,DH-SD49425XB-HNR-S3 ,DH-SD4A425DB-HNY ,DH-PFA101 ,DH-PFB303W ,DH-SD5A225GB-HNR ,DH-SD5A245XA-HNR ,DH-SD5A432GB-HNR ,DH-SD6AL245XA-HNR ,DH-SD6CE225DB-HNY ,DH-SD6CE232GB-HNR ,DH-SD6CE445GB-HNR ,DHI-NKB1000-E ,DH-PFA101 ,DH-PFB303W

 

7. Camera theo dự án Dahua

Camera dự án là những dòng camera chất lượng cao đặt hàng từ 30 đến 60 ngày chuyên dụng cho những công trình cao cấp đòi hỏi nhiều chức năng chuyên dung hơn những camera thông thường như, camera soi bản số xe, camera giám sát khu công nghệp chuyên dụng.

Danh sách sản phẩm camera dự án của Dahua: DH-SDT5X425-4Z4-WA-2812 ,DHI-HY-SAV849HA-E ,DHI-NVR5216-8P-I ,DHI-NVR5216-16P-I ,DHI-ITC431-RW1F-IRL8 ,DHI-ITC352-AU3F-IRL8ZF1640 ,DHI-ITC952-AU3F-IRL8ZF1640 ,DHI-ITALE-080BA-IR8-P ,DH-PFA162 ,DHI-ITALF-300AC ,DHI-ITARD-024SA-ST ,DHI-ITASD-020RA ,DHI-ITSE0804-GN5B-D ,DH-ITC215-PW6M-IRLZF ,DHI-LM32-F200 ,DH-M70-4U-E ,DH-VDC0605H-M70 ,DH-IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE ,DH-IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE ,DHI-EVS5016S-V2 ,DHI-EVS5124S ,DHI-EVS5136S ,DH-EPC230U ,DH-EPC230U-PTZ ,DH-EPC230U-PTZ-IR ,DH-SDZW2030U-SL ,DH-SD60230U-HNI-SL ,DH-TPC-BF2221-T ,DHI-TPC-HI20 ,DH-IPC-HFW2431DG-4G-SP-LA-B ,DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G ,DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV ,DH-PFM378-B100-WB ,PFM372-LS20-H Dùng với tấm pin 60W ,PFM372-L45-4S14P ,KIT/,DH-PFM378-B60-W/,DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G/,DH-PFA150 ,PFM372-LS20-H ,DH-PFM378-B100-WB ,PFM372-L45-4S14P ,DH-IPC-HFW3241DF-AS-4G ,KIT/,DH-PFM378-B125-CB/,DH-SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV/,DH-PFB301C/PFA111 ,PFM372-L45-4S14P

 

 

lắp đặt camera giám sát giá rẻ chọn công ty lắp camera giám sát chất lượng ,sau đây là những website lắp camera quan sát uy tín .

Lắp camera wifi văn phòng là giải pháp camera tiết kiệm chi phí giám sát hình ảnh trên điện thoại lưu trữ hình ảnh trên thẻ nhớ có thể đàm thoại 2 chiều rất nhiều ưu điểm.
Demo lắp camera gia đình giới thiệu những góc lắp camera quan sát phù hợp cho gia dình quy trình lắp đặt và bàn giao hệ thống camera gia đình nhà phố
Lăp camera nhà xưởng và xưởng sản xuất là nhu cầu cần thiết bởi camera giúp mang lại nhiều hiệu quả trong việc quản lý nhà xưởng xưởng sản xuất chưa nói đến vấn đề an ninh , việc lắp camera nhà xưởng là giải pháp tiết kiệm chi phí đáng kể cho nhiều mục đích khác nhau.
Lắp camera quận tân bình giá rẻ chất lượng tốt dịch vụ sau bán hàng uy tín chọn công ty camera An Thành Phát chuyên thi công lắp camera tại quận tân bình sử dụng camera chính hãng Ezviz, Dahua, hikvision, Imou, Kbvision thương hiệu camera uy tín hàng đầu có trung tâm phân phối lắp đặt tại Tân Bình
Công Ty Lắp Camera quận 11 giá rẻ nhất An Thành Phát với dịch vụ lắp camera wifi và tư vấn khảo sát tân nơi khu vực quận 11 tphcm. lắp camera chính hãng chất lượng tốt giám sát ổn định lâu dài. ngoài Ra An thành phát cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chửa camera tại quận 11 uy tín lâu dài nhận bảo trì các camera hư hỏng với giá rẻ
lắp camera quận 6 phần lớn là những dự án cửa hàng tiểu thương gia đình và kho chứa hàng chiều nhiều trong tổng những dự án lắp camera quan sát trong khu vực quận 6. có thể nói quận 6 là nơi tập trun các cửa hàng buôn bán bật nhất nhì trên thị trường tphcm chủ yếu là những cửa hàng bán sỉ.
Camera quan sát là một trong những lĩnh vực khá rộng và rất nhiều những chủng loại sản phẩm về camera quan sát. tuy bạn lắp camera quan sát nhưng chỉ 1 trong số rất nhiều những sản rất nhiều những thông số về camera quan sát mà bạn quan tâm. đê giải quyết những tìm hiểu của bạn về camera quan sát An thành phát sẽ mở ra bài viết này để trả lời những thắc mắc cơ bản nhất của bạn vê hệ thống camera quan sát
bạn dang tìm công ty lắp camera tại Bình Tân để cung cấp dịch vụ camera an ninh giá rẻ sử dụng cho nhu cầu lâu dài thì hãy đến ngay An Thành Phát chuyên cung cấp lắp camera tại quận bình tân uy tín chất lượng với nhiều năm lắp camera tại quận bình tân sử dụng dịch vụ camera chính hãng nhanh chống
Camera Wifi IPC-GK2DP-3C0WE Imou
Giá Khuyến Mãi: 1,400,000 VNĐ
Giá: 1,900,000 VNĐ Camera wifi IPC-GK2DP-3C0WE là dòng camera thông minh chất lượng hình ảnh sắt nét kết hợp nhiều chức năng, báo động chống trộm xoay 360. tích hợp khả năng giám sát tracking theo chuyển động
Lắp Camera IPC-GK2DP-5C0WE Siêu Nét
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,300,000 VNĐ IPC-GK2DP-5C0WE hình ảnh sắt nét 5MP công nghê IP cho hình ảnh trung thực sáng đẹp mọi khoảnh khắc tích hôp chuẩn nén hình ảnh H265+ lưu hình ảnh lâu hơn chất lượng 3k giám sát trên điện thoại dễ dàng
CAMERA WIFI CS-C1C-F0-1E2WF
Giá Khuyến Mãi: 600 VNĐ
Giá: 600 VNĐ CAMERA WIFI EZVIZ CS-C1C-F0-1E2WF là camera wifi không dây thiết kế đẹp mắt, thẩm mỹ. Và có thể giúp bạn che được mọi góc độ, phù hợp lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời. Đây là thiết bị an ninh cho nhà thông minh đáp ứng tầm nhìn ban đêm sắc nét. CAMERA WIFI EZVIZ CS-C1C-F0-1E2WF Thiết kế cho mục đích lắp đặt đơn giản và nhanh chóng, tầm nhìn ban đêm siêu việt của C1C-B bảo vệ mọi gian phòng của ngôi nhà thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng.
Camera Wifi Imou IPC-GK2CP-3C0W
Giá Khuyến Mãi: 1,100,000 VNĐ
Giá: 1,400,000 VNĐ Camera wifi imou IPC-GK2CP-3C0W là dòng camera xoay 360 độ tích hợp công nghê AI bắt hình theo chuyển động với chất lượng hình ảnh sắt nét Utra FULL HD giám sát qua điện thoại bằng phần mềm Imou dễ dàng
Camera Wifi Imou IPC-GK2CP-5C0W
Giá Khuyến Mãi: 1,800,000 VNĐ
Giá: 2,200,000 VNĐ IPC-GK2CP-5C0W là dòng camera wifi độ phân giải 5.0M tích hợp xoay 360 độ hình ảnh chất lượng 3k báo động chống trộm thông minh bằng cách gọi điện trực tiếp. vơi tích hợp loa to cảnh báo chủ động.
Camera Wifi IPC-S22FP
Giá Khuyến Mãi: 1,100,000 VNĐ
Giá: 2,200,000 VNĐ Camera Wifi IPC-S22FP là dòng camera xoay 360 độ độ phân giải FULL HD 1080P tích hợp thu âm điều dặt biệt của chiết Camera Wifi IPC-S22FP xoay 360 độ là có thể lắp ngoài trời chống chịu mưa nắng bụi bẩn rất tốt.
Camera Wifi PC-T22EP Imou
Giá Khuyến Mãi: 750,000 VNĐ
Giá: 1,300,000 VNĐ Camera Wifi PC-T22EP là dong camera dome wifi độc lạ sở hửu độ phân giải 2.0MP FULL HD 1080P tích hợp micro loa âm thanh to rõ dễ dàng giám sát từ xa trên điện thoại, máy tính, Camera Wifi imou PC-T22EP hổ trợ thẻ nhớ và hoặt động độc lập không cần đầu ghi hình.
Lắp Camera Wifi IPC-F22FP-D
Giá Khuyến Mãi: 750,000 VNĐ
Giá: 1,600,000 VNĐ Lắp Camera Wifi IPC-F22FP-D Thiết kế dạng thân Plastic chất lượng hình ảnh Full HD 1080P với gốc nhìn 102 độ hổ trợ thẻ nhớ lên đến 256 GB công nghệ chuần nén hình h265 giúp lưu trữ hình ảnh tối ưu. Camera Wifi IPC-F22FP-D với khả năng chống mưa năng bụi bẩn có tuổi thọ sản phẩm cao.

Tư Vấn Lắp Camera Gia Đình Giá Rẻ

Tư vấn lắp camera gia đình giá rẻ chọn loại camera lắp cho gia đình phù hợp hình ảnh sắt nét các vị trí phòng khách, cửa ra vào nhà phố sân thượng , Lắp camera gia đình giá rẻ chỉ từ 950.000 VNĐ bao gồm camera wifi và thẻ nhớ giá camera rẻ nhất cho gia đình hiện nay View: 180.

Hướng Dẫn Cài Đặt Camera Kbvision Trên Điện Thoại

Hướng Dẫn Cài Đặt Camera KBVISION Trên Điện Thoại được sử dụng cho tất cả các đầu ghi kbvision hoặc các loại camera ip, camera ip wifi của hãng kbvision, Hướng Dẫn Cài Đặt Camera KBVISION Trên Điện Thoại rất dễ cài đặt chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn bạn có thể lam được mà không cần kỹ thuật. View: 119.

Hướng Dẫn Cài Đặt Camera Ezviz Xem Trên Điện Thoại

Hướng dẫn cài đặt camera wifi Ezviz xem trên điện thoại từng bước giám sát từ xa ổn định dịch vụ chất lượng tốt View: 124.

Hướng Dẫn Cài Camera Hikvision Xem Trên Điện Thoại

Hướng dẫn cài camera hikvision xem trên điện thoại từng bước dễ dàng, Hướng dẫn này sử dụng khi bạn dùng camera wifi hikvision hoặc lắp camera trọn bộ có đầu ghi hình hikvisin View: 73.
Lắp đặt camera tân phú Camera Wifi PC-T22EP Imou

Camera Wifi PC-T22EP Imou

750,000 VNĐ
Camera Wifi PC-T22EP là dong camera dome wifi độc lạ sở hửu độ phân giải 2.0MP FULL HD 1080P tích hợp micro loa âm thanh to rõ dễ dàng giám sát từ xa trên điện thoại, máy tính, Camera Wifi imou PC-T22EP hổ trợ thẻ nhớ và hoặt động độc lập không cần đầu ghi hình..

Lắp đặt camera tân phú Lắp Camera Wifi IPC-C22EP-A

Lắp Camera Wifi IPC-C22EP-A

550,000 VNĐ
Lắp Camera Wifi IPC-C22EP-A là dòng sản phẩm camera wifi cube thích hợp lắp trong nhà cửa hàng và văn phòng, với góc nhìn rộng thiết kế nhỏ gọn tinh tế, Camera Wifi IPC-C22EP-A cho hình ảnh sắt nét với độ phân giải FULL HD 1080P giám sát ngày và đêm hồng ngoại 10m.

Lắp đặt camera tân phú Lắp Camera Wifi IPC-F22FP-D

Lắp Camera Wifi IPC-F22FP-D

750,000 VNĐ
Lắp Camera Wifi IPC-F22FP-D Thiết kế dạng thân Plastic chất lượng hình ảnh Full HD 1080P với gốc nhìn 102 độ hổ trợ thẻ nhớ lên đến 256 GB công nghệ chuần nén hình h265 giúp lưu trữ hình ảnh tối ưu. Camera Wifi IPC-F22FP-D với khả năng chống mưa năng bụi bẩn có tuổi thọ sản phẩm cao. .